6 maart 2018

BRL K607 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 6 maart 2018 is een herziene versie van BRL K607 ter kritiek gepubliceerd. BRL K607 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Sanitaire kranen; instelbare mengkranen’.

Deze nieuwe BRL bevat:

  • De minimale volumestroom is aangepast van 4 l/min naar 3 l/min. Deze aanpassing ligt meer in lijn met de eisen in de Europese Normen voor deze producten.
  • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

  
Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. E.J. Mooyman
dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4479

Downloads