1 oktober 2018

BRL-K759 bindend verklaard

For English version, see below.

Met ingang van 25 september 2018 is BRL-K759 ‘Coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen’ bindend verklaard.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL-K759 d.d. 1 februari 2012.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. G.A. van der Sanden
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4528

Download

BRL-K759-Coatingsystemen-ten-behoeve-van-drinkwatertoepassingen-bindend.pdf

 

BRL-K759 declared binding

 

As of September 25, 2018 BRL-K759 ‘Coating systems for drinking water applications’ has been declared binding.

The guideline replaces BRL-K759 dated February 1, 2012.

More information

For more information, please contact:

Kiwa Netherlands
Mr G.A. van der Sanden
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4528

Download

BRL-K759-Coating-systems-for-drinking-water-applications-binding.pdf