9 maart 2018

BRL K759 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 6 maart 2018 is een herziene versie van BRL K759 ter kritiek gepubliceerd.
BRL K759 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Coatingsystemen ten behoeve van drinkwater toepassingen’.

Deze nieuwe BRL bevat:

  • De minimale hechtingswaarde is aangepast van 4 MPa naar 8 MPa. 
  • verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. G.A. van der Sanden
dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4528

Downloads

BRL K759 concept ontwerp NL (pdf)
BRL K759 commentaar formulier (doc)