10 september 2018

BRL-K767 bindend verklaard

For English version, see below.

Met ingang van 4 september 2018 is BRL-K767 ‘Uitwendige bekleding voor metalen buizen’ bindend verklaard.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt:

  • BRL-K767 d.d. 1 februari 2012;
  • BRL-K753 d.d. 1 februari 2012;
  • BRL-K757 d.d. 1 februari 2012.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Download

BRL-K767-bindend.pdf

 

BRL-K767 declared binding

  
As of September 4, 2018, BRL-K767 ‘External coating for metal pipes’ has been declared binding.

The guideline replaces:

  • BRL-K767 dated February 1, 2012;
  • BRL-K753 dated February 1, 2012;
  • BRL-K757 dated February 1, 2012.

More information

For more information, please contact:
Kiwa Netherlands
Mr J.J.C. van der Westen
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Download

BRL-K767-binding.pdf