1 mei 2018

Concept BRL 3801/03 gepubliceerd ter kritiek

Het concept van BRL 3801/03 ‘Meterkast vloerplaten’ is tot en met 31 mei 2018 ter kritiek gepubliceerd.

Meer informatie en kritiek

In het document ‘BRL 3801, Blad met wijzigingen 2018’ zijn alle wijzigingen opgenomen ten opzichte van de BRL versie 2 inclusief wijzigingsbladen en welke eerder zijn voorgelegd aan het CvD.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn via het hier te downloaden commentaarformulier binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
Vincent Zijlstra
T +31 (0)6 1351 5240
Vincent.Zijlstra@kiwa.nl
of
Frank van Hattem
T +31 (0)6 2243 9677
Frank.van.Hattem@kiwa.nl

Downloads