5 juni 2018

Concept BRL-K21009/03 gepubliceerd ter kritiek

Het concept van BRL-21009/03 ‘Stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststof tanks voor de bovengrondse opslag van chemicaliën’ wordt tot en met 16 juli 2018 ter kritiek gepubliceerd.

Beoordelingsrichtlijn BRL-K21009 ‘voor stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststof tanks voor de bovengrondse opslag van chemicaliën’ is herschreven. De huidige BRL-K21009/02 d.d. 15-05-2012 inclusief wijzigingsbladen van 15-12-2012 en 15-03-2015, is op verzoek van de markt toe aan herziening. Deze aangepaste versie is opgesteld door een werkgroep bestaande uit huidige certificaathouders (BRL-K21009). Het College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages is op de hoogte gebracht van de externe kritiekronde.

De volgende punten waren aanleiding om beoordelingsrichtlijn BRL-K21009/02 te herzien:

  • Update met de huidige stand der techniek moet worden opgenomen.
  • Verwerken van wijzigingsbladen in de tekst. 

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze concept-beoordelingsrichtlijn via het hier te downloaden commentaarformulier binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
Jaco Peters
Jaco.Peters@kiwa.nl

Downloads