1 mei 2018

KOMO BRL 5609 ter kritiek tot 4 mei 2018

Er zijn aanpassingen aan KOMO BRL 5609 deel 1 en 2. Het gaat om de KOMO beoordelingsrichtlijn 5609 deel 1: “Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm-waterdistributie buiten gebouwen- Installatie” en de KOMO beoordelingsrichtlijn 5609 deel 2: “Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm-waterdistributie buiten gebouwen- Producten”.

Deel 1 is een nieuwe richtlijn voor deze toepassing.

Wijzigingen in deel 2:

  • Aangepast format i.vm. de accreditatienorm ISO 17065;
  • Toevoegen van RVS fittingen;
  • De inspectiefrequentie voor systeemhouders en private label-houders is toegevoegd (deze inspectie wordt al jaren gehanteerd);
  • Er wordt gerefereerd aan het sanctiebeleid van de certificatie-instelling;
  • Een meer gedetailleerd model IKB is toegevoegd, één voor productielocaties en één voor systeemhouders (model is al een paar jaar in gebruik).

Meer informatie en commentaar

Uw eventuele commentaar op de concept-BRL 5609 kunt u voor 4 mei 2018 indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
Ing. B. Shafiei
Bahar.Shafiei@kiwa.nl
Postbus 70
2288 EB Rijswijk

U kunt daar ook terecht voor meer informatie.

Downloads