17 mei 2018

Ontwerp BRL 0507 “Het aanbrengen van wapeningsstaal op de bouwplaats” ter commentaar gepubliceerd

Op 17 mei 2018 publiceerde Kiwa het ontwerp van BRL 0507 “Het aanbrengen van wapeningsstaal op de bouwplaats” ter commentaar. De commentaarperiode loopt tot 29 juni 2018.

Kiwa heeft de BRL opgesteld in opdracht van de VWN en onder verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen voor Wapeningsmaterialen. In de BRL zijn eisen opgenomen voor het op de bouwplaats verwerken van betonstaal, wapeningsnetten en geprefabriceerde wapening tot de complete wapening voor een betonconstructie. Het op de bouwplaats verbinden van betonstaal door middel van (hecht)lassen maakt geen deel uit van de BRL.

Indienen van commentaar

Wij nodigen belangstellenden uit om commentaar op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn vóór 29 juni 2018 per e-mail te zenden aan Bart.Dijkstra@kiwa.nl.

Meer informatie

Kiwa Nederland B.V.
Bart Dijkstra
T +31 (0)88 998 4526

Downloads