3 juli 2018

Wijzigingsblad BRL 5223/03 ter kritiek

Het wijzigingsblad van BRL-5223/03 ‘Doucheputten en -goten met een waterloze stankafsluiter’ wordt tot en met 13 augustus 2018 ter kritiek gepubliceerd.

Beoordelingsrichtlijn BRL-5223 /02 "Doucheputten en -goten met een waterloze stankafsluiter’’ is herschreven. Het College van DeskundigenLeiding Systemen van Kunststof (Cvd-LSK) is op de hoogte gebracht van de externe kritiekronde.

Het volgende punt was aanleiding om beoordelingsrichtlijn BRL-K5223/02 te herzien:
- De verlaging van de eis voor een specifiek deel van waterloze stankafsluiters.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze concept-beoordelingsrichtlijn via het hier te downloaden commentaarformulier binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
J. Havinga
Jaap.Havinga@kiwa.nl

Downloads