18 februari 2019

BRL-K21013/01 ter kritiek

2019-01-24 BRL-K21013/01 ter kritiek

Op basis van toenemende vraag naar opslag van brandstoffen in containertanks is hiervoor een beoordelingsrichtlijn opgesteld. Deze beoordelingsrichtlijn is door een werkgroep, met vertegenwoordigers van tankproducenten en tankinstallatiebedrijven, onder de werkingssfeer van de CC36 opgesteld. De samenstelling van deze werkgroep en de Criteria Commissie opgenomen, is opgenomen in het voorwoord van de BRL-K21013/01. Het College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages is op de hoogte gebracht van de externe kritiekronde.

De BRL-K21013/01 voorziet in de productie van:

Stalen containertanks van ten hoogste 50 m³ voor stationaire bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen.

Voor de installatie van stalen containertanks volgens de BRL-K21013/01 wordt verwezen naar de BRL-K903 / BRL SIKB 7800.

Indienen van kritiek

U kunt uw commentaar op de BRL-K21013/01 vóór 1 april 2019 richten aan:
Kiwa Nederland B.V.
Bas van Dalen

bda@kiwa.nl

Download

BRL-K21013/01 te kritiek