18 februari 2019

BRL-K744/04 ter kritiek

2019-01-24 BRL-K744/04 ter kritiek

Beoordelingsrichtlijn BRL-K744/04 ‘Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen’ is herschreven.

De BRL-K744/04, is op verzoek van de markt uitgebreid met een toepassingsgebied voor stalen containertanks met een inhoud van 5 t/m 20 m³. Deze aangepaste versie is door een werkgroep, met vertegenwoordigers van tankproducenten en tankinstallatiebedrijven, onder de werkingssfeer van de CC36 opgesteld. De samenstelling van deze werkgroep en de Criteria Commissie, is opgenomen in het voorwoord van de BRL-K744/04. Het College van Deskundigen Tanks, Tankinstallaties en Appendages is op de hoogte gebracht van de externe kritiekronde.

Naast de uitbreiding met tankcontainers met een inhoud van 5 t/m 20 m³, zijn de volgende punten aangepast:

  • Herinrichting van hoofdstuk 4, toepassingsgebied 1, om producteisen ten aanzien van niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties en tankcontainers overzichtelijker weer te geven.
  • Eisen voor het buigen en zetten van plaatmateriaal.
  • De plaats van de antihevelvoorziening in de zuigleiding, toepassingsgebied 1 en 2.
  • Uitvoering dichtheidsbeproeving bij 15 jaarlijkse controle (toepassingsgebied 2), hierbij moet de tank uit de opvangbak gehaald worden, om een goede controle op lekdichtheid te kunnen uitvoeren.
  • Extra controle aspecten zijn toegevoegd bij de 2,5 jaarlijkse controle.
  • Aanpassing van de bezoekfrequentie.
  • Eerdere wijzigingsbladen zijn verwerkt in de tekst.
  • Daar waar nodig zijn kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de tekst in de BRL-K744/03.

Indienen van kritiek

U kunt uw commentaar op de BRL-K744/04 vóór 1 april 2019 richten aan:
Kiwa Nederland B.V.
Bas van Dalen

bda@kiwa.nl

Download

BRL-K744/04 ter kritiek