19 april 2019

Keuringseis 31-2 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 15 april 2019 is een herziene versie van keuringseis 31-2 “Sealing material for metallic threaded joints. part 2: non hardening jointing compounds” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Update naar het nieuwe format voor GASTEC QA keuringseisen (Product en algemene eisen)
  • Toevoeging van de eis voor weerstand tegen hoge temperaturen

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 13-05-2019 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 3564

Downloads

Keuringseis 31-2 “Sealing material for metallic threaded joints. part 2: non hardening jointing compounds”.pdf