9 december 2019

Montagevoorschriften van BRL’s GASTEC QA 19, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 ter kritiek gepubliceerd.

Met ingang van 9/12/2019 zijn de montagevoorschriften van de BRL’s GASTEC QA 19, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 ter kritiek gepubliceerd.

Deze GASTEC QA BRL’s bevatten eisen voor productcertificaten van verschillende soorten verbrandingsgasafvoersystemen.

De eisen die gesteld worden aan de montagevoorschriften zijn gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • het toelaten van pictogrammen;
  • en, het weglaten van overbodige tekst.

Deze wijzigingen zijn besproken in de NEN commissie 34910006 "Begeleiding van CEN/TC 166" en akkoord bevonden.

De montagevoorschriften zoals besproken in deze commissie vindt u hieronder.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen EPK rekent een kritiektermijn van 2 maanden vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun commentaar op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. J. Meuleman
Jan.Meuleman@kiwa.com
T +31 (0)6 22 988 435

Downloads

Montagevoorschrift BRL 19.pdf
Montagevoorschrift BRL 83-1.pdf
Montagevoorschrift BRL 83-3-4-5.pdf
Montagevoorschrift BRL 138.pdf
Montagevoorschrift BRL 166.pdf
Montagevoorschrift BRL 199.pdf
Commentaarformulieren Montagevoorschriften.docx