21 augustus 2020

BRL 9600 delen 1, 6 en 7 voor afbouwwerkzaamheden zijn ter kritiek gepubliceerd

Op 21 juli 2020 zijn door Kiwa de beoordelingsrichtlijnen BRL 9600 delen 1, 6 en 7 ter kritiek gepubliceerd. De daarbij vermelde einddatum voor inzending van de commentaren is als volgt verplaatst:

 • BRL 9600-01 en BRL 9600-06 : nieuwe einddatum wordt 15 oktober 2020
 • BRL 9600-07 : nieuwe einddatum wordt 24 september 2020

BRL 9600-01 bevat de algemene eisen en bepalingsmethoden geldend voor diverse afbouwwerkzaamheden.

In relatie tot BRL 9600-01 bestaan momenteel zowel uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) als deel-BRL-en; 9600-02 en opvolgend. In de loop van de tijd zullen alle bestaande Uitvoeringsrichtlijnen worden vervangen door Beoordelingsrichtlijnen. Zie ter informatie onderstaand overzicht:

 • 9600-02 - Vervaardiging van calciumsulfaatgebonden gietvloeren (vervangt t.z.t URL 0705);
 • 9600-03 - Vervaardiging van cementgebonden dekvloeren (vervangt t.z.t URL 0706);
 • 9600-04 - Vervaardiging van stukadoorwerk (vervangt t.z.t URL 0707);
 • 9600-05 - Vervaardiging van spackspuitwerk (vervangt t.z.t URL 0708);
 • 9600-06 - Montage van systeemwanden en –plafonds (voorheen URL 0709);
 • 9600-07 - Vervaardiging van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking (voorheen URL 0735);
 • 9600-08 - Niet-dragende binnenwanden van steenachtig materiaal (vervangt t.z.t URL 22-102).

Zowel URL 0709 als URL 0735 zijn inmiddels omgezet naar een Beoordelingsrichtlijn, respectievelijk BRL 9600-06 en BRL 9600-07. BRL 9600 delen 6 en 7 worden hierbij, tezamen met BRL 9600 deel 1, ter kritiek gepubliceerd.

De hierbij ter kritiek gepubliceerde Ontwerp-Beoordelingsrichtlijnen zijn herzieningen van:

 • BRL 9600-01 d.d. dd-mm-2020: vervangt versie d.d. 01-03-2004 incl. wijzigingsblad d.d. 09-07-2013
 • BRL 9600-06 d.d. dd-mm-2020: vervangt URL 0709 versie d.d. 09-9-07-2013
 • BRL 9600-07 d.d. dd-mm-2020: vervangt URL 0735 versie d.d. 09-9-07-2013

Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in de vorm van bijgevoegde commentaarbladen per e-mail aan de betreffende contactpersoon toe te sturen.

Informatie

Damir Dubajic, productmanager BRL 9600-01 en BRL 9600-07
Kiwa Nederland B.V.
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
+31 (0)88 998 46 73 / +31 (0)6 5187 08 59
damir.dubajic@kiwa.com

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met:

Eric Hendriks, productmanager BRL 9600-06
Kiwa Nederland B.V.
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
+31 (0)88 998 44 35 / +31 (0)6-109 66 129
eric.hendriks@kiwa.com

Downloads

U kunt hier de pdf’s en commentaarbladen downloaden:

BRL 9600-1
BRL 9600-1 Commentaarblad
BRL 9600-6
BRL 9600-6 Commentaarblad
BRL 9600-7
BRL 9600-7 Commentaarblad