20 april 2020

BRL-K14010-1/A en BRL-K14010-1/B ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 20-04 2020 is voor de verlening van het Kiwa keur met attest ter kritiek gepubliceerd Beoordelingsrichtlijn voor de duur van 6 weken:

BRL-K14010-1/Avoor het Kiwa attest-met-productcertificaat voor legionellapreventie met fysische point-of-entry-technieken inclusief beheersinstructie voor de installatie”;

en

BRL-K14010-1/Bvoor het Kiwa attest-met-productcertificaat voor legionellapreventie met fysische point-of-use-technieken inclusief beheersinstructie voor de installatie”.

Bovengenoemde BRL-delen vormen de herziening van de huidige BRL14010-deel 1 in verband met de gewijzigde regelgeving op het gebied van legionellapreventie en om duidelijker de eisen aan de specifieke toepassingen te stellen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige BRL-K14010-deel 1 zijn:

  • Het opnemen van de wettelijke eisen voor de beoordeling van materialen van de producten die in contact (kunnen) komen met drinkwater;
  • Het verwijzen naar de actuele wet- en regelgeving;
  • Het aanpassen van de producteisen en bepalingsmethoden aan de huidige stand der techniek;
  • De BRL onderverdelen in een deel A en B op basis van hun specifiek toepassingsgebied, te weten op het leveringspunt (PoE) of gebruikspunt (PoU);
  • Het Attest-deel omvat de beheersinstructie voor opname van het product in een legionellapreventie beheersplan.

Kritiek termijn 

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiek termijn van tenminste 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp  beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. C.L. de Bree (secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
e-mail: NL.CLA.DWP@kiwa.nl
tel.: +31 (0)88 9984555

Downloads