17 januari 2020

BRL-K901/04 ter kritiek gepubliceerd

Concept BRL-K901/04 kritiekversie d.d. 2019-08-19 "Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP)" ter kritiek.

Tot 1 april 2020 ligt concept BRL-K901/04 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

Concept BRL-K901/04 is een herziening van de bestaande BRL-K901/03. De herziening was nodig omdat:

  • Er reeds drie wijzigingsbladen op de BRL-K901/03 versie zijn uitgeven (v2012-09-17,v2014-03-31 en v2015-09-18).
  • De NPR 2578 herzien is naar versie 2013. Door deze wijziging zijn tegenstrijdigheden ontstaan tussen de twee normen (ingangscontrole uitwendige bekleding voorafgaand aan de herkeuring).
  • De CI is overgegaan naar een accreditatie norm en dat heeft gevolgen op de opzet van de BRL (layout).
  • De procedure meetmiddelen in lijn is gebracht met de nieuwe accreditatienorm van de CI.

Opmerking: Artikel 4.2 in deze kritiek versie zal ook nog worden aangepast op de aankomende omgevingswet.

Eventueel commentaar

Voor uw commentaar op concept BRL-K901/04 kritiekversie d.d. 2019-08-19 kunt u gebruik maken van het document “Wijzigingstabel op BRL-K901/04 kritiekversie d.d. 2019-08-19”. Uw eventuele commentaar op concept BRL-K901/04 kunt u vóór 1 april 2020 schriftelijk indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer M. Meijboom
E-mail: martin.meijboom@kiwa.com
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK.

Downloads

BRL-K901/04 "Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP)".pdf
Wijzigingstabel.docx