27 januari 2020

Keuringseis 201 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 24 Januari 2020 is een herziene versie van Keuringseis  201 “Aansluitleidingen voor woningen en gebouwen” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Update naar het nieuwe format voor GASTEC QA keuringseisen (Product en algemene eisen)
  • Volledig tekstueel herzien en indeling van hoofdstukken en paragraven aangepast

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 25-02-2020 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 3564

Downloads

Keuringseis  201 “Aansluitleidingen voor woningen en gebouwen”.pdf