7 mei 2020

Ontwerp BRL 1518 “Het storten van betonmortel op de bouwplaats” ter commentaar gepubliceerd

Op 8 mei 2020 publiceren Kiwa Nederland B.V. en SKG-IKOB Certificatie B.V. het ontwerp van BRL 1518 “Het storten van betonmortel op de bouwplaats” ter commentaar.

De commentaarperiode loopt tot 19 juni 2020.

Kiwa en SKG-IKOB hebben de BRL opgesteld onder verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen voor Betonmortel en Mortels.

In de BRL zijn eisen opgenomen aan het proces van het op de bouwplaats storten van cementgebonden betonmortel, het nabehandelen en afwerken van het beton.

Het doel van de BRL is om te borgen dat in het werk gestorte betonconstructie uiteindelijk voldoet aan de daaraan vanuit het ontwerp gestelde eisen, met name ten aanzien van vorm en levensduur.

De BRL is in eerste instantie breed opgezet, waarbij in paragraaf 5.9 een aantal specifieke onderwerpen zijn genoemd, waarvan de eisen in een later stadium eventueel in de BRL nader uitgewerkt kunnen worden.

Indienen van commentaar

Wij nodigen belangstellenden uit om commentaar op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn vóór 19 juni 2020 te zenden aan: Bart.Dijkstra@kiwa.com

Meer informatie

Kiwa Nederland B.V.
Bart Dijkstra
T +31 (0)6 514 06 318
E Bart.Dijkstra@kiwa.com

Downloads

Ontwerp BRL 1518 “Het storten van betonmortel op de bouwplaats”.pdf