22 december 2021

BRL 2601 CEMENT ter kritiek

Met de komst van de nieuwe NEN-EN 197-5 voor nieuwe cementen was ook een aanpassing van de BRL 2601 noodzakelijk om certificering mogelijk te maken.

In deze BRL 2601 is ook de BRL 2604 opgenomen zodat die later komt te vervallen.

Omdat in de nieuwe NEN 8005 onderscheid gemaakt wordt per toepassing van het cement is de achterzijde van het certificaat aangepast om duidelijk te maken in welke milieuklasse het cement gebruikt kan worden.

Verder zijn de dubbele teksten uit zowel de NEN-EN 197-1 en de BRL 2601 zoveel mogelijk uit de BRL weggehaald.

Gelieve uw kritiek op het daarvoor te downloaden formulier in te vullen en voor 13 februari 2022 te sturen naar theo.klootwijk@kiwa.com.

Downloads

BRL 2601 (Kritiekversie).pdf
Certificaat layout BRL 2601.pdf
Commentaarformulier BRL 2601.docx