7 oktober 2022

Concept BRL K11016/01 ter kritiek gepubliceerd

Op 7 oktober 2022 heeft Kiwa de BRL K 11016/01 “Productcertificaat voor hoogwaardig bitumineus toeslagmateriaal”,  ter kritiek gepubliceerd. Het gaat in deze BRL om de certificatie van hoogwaardig bitumineus toeslagmateriaal afkomstig van vrijgekomen ZOAB en SMA deklagen. Hiermee wordt het mogelijk om toeslagmateriaal na bewerking weer in te zetten in dezelfde hoogwaardige toepassing als waaruit het afkomstig is. De producten zijn bestemd om te worden toegepast als grondstof in asfaltmengsels voor de vervaardiging van koud, warm en hot-mix asfalt. Met het product kan een asfaltproductieinstallatie nieuwe hoogwaardige mengsels produceren  voor zowel 1-laagse als 2-laagse ZOAB deklagen alsmede SMA en oppervlakbehandelingen.

Eventuele commentaren op de BRL kunnen schriftelijk of per email uiterlijk 18 november 2022 worden ingediend bij:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. mevrouw Roeline Soer
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Email: roeline.soer@kiwa.com

Dowloads