20 juni 2024

Nieuw: BRL 6300 “Algemene eisen voor producten toegepast in kunststofleidingsystemen”

Binnen het vakgebied kunststofleidingsystemen zijn verschillende toepassingsgebieden met verschillende BRL’s voor de te certificeren producten.

Een BRL is opgebouwd uit algemene delen en delen specifiek voor het te certificeren product. Deze algemene delen zijn binnen het vakgebied kunststofleidingsystemen gebundeld in de nieuwe BRL 6300 “Algemene eisen voor producten toegepast in kunststofleidingsystemen” en op 7 juni 2024 bindend verklaard

De algemene delen omvatten o.a.:

  • Eisen aan de certificaathouder en de interne kwaliteitsbewaking
  • Externe conformiteitsbeoordelingen
  • Eisen aan de certificatie instelling

Overgangsperiode 

Zodra een BRL binnen het vakgebied Kunststofleidingsystemen herzien wordt, zal voor deze algemene delen verwezen worden naar de BRL 6300. 

Meer info 

U kunt voor meer informatie contact opnemen met: 

Kiwa Nederland B.V. 
Appliances and installations 
Plastic piping distributions 
PPD@kiwa.com 

Download