26 juni 2024

BRL-K14010 - deel 1B bindend verklaard

Met ingang van 15 mei 2024 is er een herziene versie van de Beoordelingsrichtlijn BRL-K14010 – deel 1B bindend verklaard.   

BRL-K14010 – deel 1B bevat de eisen voor een productcertificaat voor “het productcertificaat voor legionellapreventie met fysische point of use technieken”, inclusief beheerinstructie voor het product en de installatie. 

Deze beoordelingsrichtlijn bevat: 

  • Tekstuele aanpassingen van artikel 4.3 en 6 zodat deze BRL aansluit op de huidige eisen en verwachtingen; 

Meer informatie 

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Dhr. L. van den Nieuwendijk
E nl.cla.dwp@kiwa.com
T +31 (0)88 998 4648 

Download