2 juli 2024

BRL-K614 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 3 juli 2024 is de nieuw opgestelde BRL-K614 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K614 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Brandkranen’.

Deze nieuwe BRL bevat:

  • Producteisen voor Brandkranen;
  • Eisen geschiktheid voor contact met drinkwater;
  • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
mevr. E. Zalewska
E NL.CLA.DWP@kiwa.com
T +31 (0)88 998 4400

Downloads