12 juni 2024

Wijzigingsblad bij BRL K17301 “Plastics piping systems of PVC for the transport of drinking water and raw water” d.d. 2024

Met ingang van 6 juni 2024 is een wijziginsblad bij BRL K17301 “Plastics piping systems of PVC for the transport of drinking water and raw water” bindend verklaard. 

Met dit wijzigingsblad zijn de volgende onderdelen in de BRL gewijzigd: 

  • Correctie van fout in tabel 7;
  • Eisen aan POM-fittingen:
    • Aanvullende term in hoofdstuk 2;
    • Wijzigingen in hoofdstuk 6;
    • Paragraaf 9.3 wordt uitgebreid met de testmatrix;
    • Wijzigingen van normatieve documenten in 12.2 

De op basis van de BRL afgegeven productcertificaten verliezen hun geldigheid niet. 

Meer info 

U kunt voor meer informatie contact opnemen met: 

Kiwa Nederland B.V. 
Appliances and installations 
Plastic piping distributions 
PPD@kiwa.com

Downloads