• BRL-K17301 is tot en met 13 oktober ter kritiek gepubliceerd

  4 augustus 2014

  BRL-K17301, richtlijn voor “pijpleidingen van PVC voor het transport van drinkwater en ongezuiverd water”, is tot en met 13 oktober ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Concept-BRL-K21028/01 tot 17 oktober 2014 ter kritiek

  7 september 2014

  Concept-BRL-K21028/01 "Enkelwandige flexibele kunststof opslagtanks voorzien van een geïntegreerde opvangbak voor de opslag van PGS-Klasse 2 t/m 4 vloeistoffen" ligt tot 17 oktober 2014 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

  Lees meer
 • BRL-K17105 tot 18 november 2014 ter kritiek

  12 oktober 2014

  De volgende beoordelingsrichtlijn is ter kritiek gepubliceerd tot 18 november 2014: "BRL K17105, beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor kunststofleidingsystemen van polyetheen voor transport van drinkwater en ruw water".

  Lees meer
 • BRL-K620/06 'Stortbakken' bindend verklaard per 22 september 2014

  27 oktober 2014

  BRL-K620/06 is opgesteld om een kwaliteitskeurmerk af te geven op stortbakken. De stortbakken zijn bestemd om te worden toegepast als sanitaire spoelinrichting voor closetpotten en urinoirs. De stortbakken fungeren in combinatie met closetpotten als sanitaire spoelinrichtingen voor het hygiënisch doorspoelen van een closetinrichting.

  Lees meer
 • BRL-K21028-01 bindend verklaard per 1 december 2014

  30 november 2014

  BRL-K21028/01 "Enkelwandige flexibele kunststof opslagtanks in een geïntegreerde stalen opvangbak voor de opslag van PGS-Klasse 2 t/m 4 vloeistoffen" is bindend verklaard per 1 december 2014 en is nu beschikbaar voor certificatie.

  Lees meer
 • Concept-BRL-K915/03 "Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties” ter kritiek

  30 november 2014

  Tot 15 februari 2015 ligt concept-BRL-K915/03 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

  Lees meer
 • BRL 4101 deel 11 “Gevelbekleding met panelen, deel 11: aanvullende eisen voor platen van mineraal gebonden biomassa” is ter kritiek gepubliceerd

  1 december 2014

  BRL 4101 deel 11 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor platen van mineraal gebonden biomassa. De platen van mineraal gebonden biomassa zijn bestemd om te worden toegepast als gevelbekleding in de woning- en utiliteitsbouw. De kritiekperiode loopt t/m 15 januari 2015. Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in de vorm van bijgevoegde tabel per e-mail aan ons toe te sturen.

  Lees meer
 • BRL 1103 “Dakbedekking en gevelbekleding van geprofileerde vezelcementplaten” is ter kritiek gepubliceerd

  1 december 2014

  BRL 1103 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor geprofileerde vezelcementplaten. De geprofileerde vezelcementplaten zijn bestemd om te worden toegepast als dakbedekking of gevelbekleding in de woning- en utiliteitsbouw. De hierbij ter kritiek gepubliceerde Ontwerp-BRL 1103 d.d. 01-11-2014 is een herziening op de vigerende versie van BRL 1103 d.d. 20 januari 2006 inclusief wijzigingsblad d.d. 1 november 2012.

  Lees meer
 • Concept-BRL-K580/02 ter kritiek

  30 november 2014

  Concept-BRL-K580/02 "Tanks made from blow moulded polyethylene (PE), with an integrated steel spill container, for the stationary or mobile storage of liquid fuels, heating oil, waste oil and lubricants " versie 2014-12-01 ter kritiek.

  Lees meer
 • Keuringseis KE 53 tot 22 februari 2016 ter kritiek

  11 januari 2016

  Keuringseis KE 53 bevat de criteria voor de Gastec QA-certificering van hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC). Op de hierbij gepubliceerde versie kan tot 22 februari 2016 kritiek worden geleverd. De geleverde kritiek wordt behandeld door de keuringseiscommissie.

  Lees meer
 • BRL-K619/07 'Closetpotten' bindend verklaard per 10 november 2015

  14 februari 2016

  Met ingang van 10 november 2015 is voor de verlening van het Kiwa-keur bindend verklaard de beoordelingsrichtlijn BRL-K619/07 'Closetpotten'.

  Lees meer
 • Ontwerp Beoordelingsrichtlijn BRL 1412 'Draineerbuizen met omhullingsmateriaal' ter kritiek

  21 februari 2016

  Tot 31 maart 2016 ligt concept-BRL 1412 'Draineerbuizen met omhullingsmateriaal '(d.d. 12-02-2016) ter kritiek bij Kiwa Nederland BV.

  Lees meer
 • Concept-BRL-K904/04 versie 2016-03-01 "Tanksaneringen" ter kritiek.

  25 februari 2016

  Concept-BRL-904/04 is de 4e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het saneren van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K904 is herzien op de volgende punten:

  Lees meer
 • BRL-K905/03 Tanksaneringen is bindend verklaard

  20 maart 2016

  BRL-K905/03 is de 3e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K905 is herzien op de volgende punten:

  Lees meer
 • Concept-BRL's kunststof leidingsystemen voor (vloer)verwarming open voor commentaar

  20 maart 2016

  De KOMO-beoordelingsrichtlijnen voor kunststof leidingsystemen voor (vloer)verwarming zijn gewijzigd. Het betreft de BRL’s 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5610, 5611 en 5612.

  Lees meer
 • Keuringseis KE 120 ter kritiek tot 2 mei 2016

  6 april 2016

  Keuringseis KE 120 bevat de criteria voor de Gastec QA-certificering van schuimvormende lekzoekmiddelen. Op de versie die u hieronder kunt downloaden, kunt u tot 2 mei 2016 kritiek leveren. De geleverde kritiek wordt behandeld door de keuringseiscommissie.

  Lees meer
 • BRL-K904/04 bindend verklaard

  29 december 2016

  Op 4 mei 2016 is de Beoordelingsrichtlijn "Tijdelijke drinkwaterinstallaties" (BRL-K14036) bindend verklaard.

  Lees meer
 • Tanksaneringen is bindend verklaard per 15 juni

  15 juni 2016

  BRL-K904/04 is de 4e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het saneren van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K904 is herzien op de volgende punten:

  Lees meer
 • BRL 0506 ” Stekken- en doorkoppelbakken” ter kritiek

  22 juni 2016

  De genoemde beoordelingsrichtlijn is herzien. De wijzigingen ten opzichte van de thans geldende beoordelingsrichtlijn zijn globaal:

  Lees meer
 • BRL 0502 'Tralieliggers' ter kritiek

  4 juli 2016

  Beoordelingsrichtlijn 0502 'Tralieliggers' is herzien. U kunt uw kritiek indienen tot 4 augustus 2016. De wijzigingen ten opzichte van de nu geldende BRL zijn in grote lijnen:

  Lees meer