• Wijzigingsblad BRL 5061 'Staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout'

  28 oktober 2015

  Vanwege de implementatie van de Verordening Bouwproducten zijn in dit wijzigingsblad d.d. 29-12-2014 vastgelegd de wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de af te geven KOMO kwaliteitsverklaringen.

  Lees meer
 • Concept-BRL-K905/03 versie 2015-11-15 Tankreiniging - ter kritiek

  23 november 2015

  Tot 03 februari 2016 ligt concept-BRL-K905/03 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

  Lees meer
 • KE 208 Wide Range Fittings - bindend verklaard

  23 november 2015

  Keuringseis KE 208 bevat de criteria voor de Gastec QA certificering van wide range koppelingen. Op de hierbij gepubliceerde versie kan tot 1 februari 2016 kritiek worden geleverd. De geleverde kritiek zal door de keuringseis commissie worden behandeld.

  Lees meer
 • BRL-K14036 'Tijdelijke drinkwaterinstallaties' - ter kritiek

  2 december 2015

  Tot 28 januari 2016 ligt de ontwerp-BRL-K14036 'Tijdelijke drinkwaterinstallaties' ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL-K10018 bindend verklaard

  13 december 2018

  Met ingang van 7 december 2018 is BRL-K10018 ‘Leidingsystemen van dunwandige koperen buis met uitwendige massieve, vaste uitwendige kunststof bekleding’ bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL-K14040 gepubliceerd ter kritiek

  12 december 2018

  Met ingang van 12 december 2018 is BRL-K773 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K14040 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Taps for the delivery of hot or boiling water’.

  Lees meer
 • BRL 1003 is per 24 januari 2013 bindend verklaard

  11 februari 2013

  Naar aanleiding van het van kracht worden van Bouwbesluit 2012, is BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” herzien met daarin de aanpassingen op de aan het Bouwbesluit gerelateerde prestatie-eisen. De herziene BRL 1003 is op 24 januari 2013 aanvaard door de HCB. BRL 1003 d.d. 16-12-2003 en Wijzigingsblad BRL 1003 d.d. 01-04-2006 komen hiermee te vervallen. De kwaliteitsverklaringen die op basis van de vervallen beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven, verliezen hun geldigheid per 1 oktober 2013. Neem voor de herverlening contact op met Kiwa.

  Lees meer
 • BRL 2812 tot en met 29 maart 2013 ter kritiek

  13 februari 2013

  Het College van Deskundigen Constructief Beton van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2812 Agrarische Betonproducten vrijgegeven voor publicatie ter kritiek. In de nieuwe versie van de BRL 2812 Agrarische Betonproducten zijn de belangrijkste wijzigingen:

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 0505 per 29 mei 2013 bindend verklaard

  20 februari 2013

  Wijzigingsblad op BRL 0505 “wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton” is per 29 mei 2013 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 4101 deel 6 bindend verklaard per 2 januari 2013

  17 maart 2013

  Herziene BRL 4101 deel 6 “Gevelbekleding met panelen: aanvullende eisen voor profielen en platen vervaardigd uit geschuimd PVC-UE al dan niet voorzien van een PVC-U deklaag” is gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 4101 deel 10 per 18 december 2012 bindend verklaard

  17 maart 2013

  Herziene BRL 4101 deel 10 “Gevelbekleding met panelen: aanvullende eisen voor gevelpanelen vervaardigd uit Polymeer Composiet voorzien van een deklaag” is gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 2317 ter kritiek gepubliceerd tot en met 24 april 2013

  17 maart 2013

  Het College van Deskundigen Ongewapende betonproducten van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2317 Waterdoorlatende bestratingselementen (KOMO Productcertificatie) vrijgegeven ter kritiek.

  Lees meer
 • Concept wijzigingsblad KOMO BRL 2013 tot en met 1 mei 2013 ter kritiek

  26 maart 2013

  Concept wijzigingsblad voor KOMO BRL 2013 “vulcanised rubber products for cold and hot non-drinking water applications” is tot en met 1 mei 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Concept wijzigingsblad KOMO BRL 2020 tot en met 1 mei 2013 ter kritiek gepubliceerd

  26 maart 2013

  Concept wijzigingsblad voor KOMO BRL 2020 “TPE joint seals for non-pressure waste water” is tot en met 1 mei 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 0505 bindend verklaard per 6 maart 2013

  28 maart 2013

  Het wijzigingsblad BRL 0505 is per 6 maart 2013 vastgesteld. Het wijzigingsblad is opgesteld om aansluiting te vinden met het Bouwbesluit 2012.

  Lees meer
 • BRL K567 per 8 maart 2013 bindend verklaard

  7 april 2013

  BRL K567 "peilbuizen van biologisch materiaal voor kortdurend milieukundig grondwateronderzoek" is per 8 maart 2013 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 2342 bindend verklaard

  18 april 2013

  Per 30 maart 2013 is Kiwa de Beoordelingsrichtlijn BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor mestbassins” bindend verklaard. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2342 d.d. 01-11-2006.

  Lees meer
 • BRL 1148 en BRL 1153 ter kritiek gepubliceerd tot en met 30 mei 2013

  17 april 2013

  Het College van Deskundigen Kunststoffen in de GWW van Kiwa heeft de: BRL 1148 “Aanleg van afdichtingslagen met zand-bentonietpolymeergel mengsel inclusief combinatieafdichtingen” en BRL 1153 “Productie van zand-bentonietpolymeergel mengsel” Vrijgegeven ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL's K561, K562 en K563 tot en met 7 juni 2013 ter kritiek

  21 april 2013

  De volgende herziene ontwerp-beoordelingsrichtlijnen zijn tot en met 7 juni 2013 ter kritiek gepubliceerd: BRL K561 "Kunststof peilbuizen voor milieukundig grondwater onderzoek" BRL K562 "Kunststof filterkousen voor milieukundig grondwater onderzoek" BRL K563 "Kunststof slangen voor milieukundig grondwater onderzoek"

  Lees meer
 • Ter kritiek tot en met 14 juni 2013: BRL-K17201 deel A en B

  12 mei 2013

  De volgende BRL's zijn tot en met 14 juni ter kritiek gepubliceerd: BRL-K17201, deel A “Renovatie van drinkwaterleidingen Deel A – Ontwerpen en installeren van ter plaatse uithardende buis (CIPP) – fabrieksmatig geïmpregneerde linersystemen” BRL-K17201, deel B “Renovatie van drinkwaterleidingen Deel B – Producten voor ter plaatse uithardende buis (CIPP) – fabrieksmatig geïmpregneerde linersystemen”

  Lees meer