• BRL 2812 tot en met 29 maart 2013 ter kritiek

  13 februari 2013

  Het College van Deskundigen Constructief Beton van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2812 Agrarische Betonproducten vrijgegeven voor publicatie ter kritiek. In de nieuwe versie van de BRL 2812 Agrarische Betonproducten zijn de belangrijkste wijzigingen:

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 0505 per 29 mei 2013 bindend verklaard

  20 februari 2013

  Wijzigingsblad op BRL 0505 “wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton” is per 29 mei 2013 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 4101 deel 6 bindend verklaard per 2 januari 2013

  17 maart 2013

  Herziene BRL 4101 deel 6 “Gevelbekleding met panelen: aanvullende eisen voor profielen en platen vervaardigd uit geschuimd PVC-UE al dan niet voorzien van een PVC-U deklaag” is gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 4101 deel 10 per 18 december 2012 bindend verklaard

  17 maart 2013

  Herziene BRL 4101 deel 10 “Gevelbekleding met panelen: aanvullende eisen voor gevelpanelen vervaardigd uit Polymeer Composiet voorzien van een deklaag” is gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 2317 ter kritiek gepubliceerd tot en met 24 april 2013

  17 maart 2013

  Het College van Deskundigen Ongewapende betonproducten van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2317 Waterdoorlatende bestratingselementen (KOMO Productcertificatie) vrijgegeven ter kritiek.

  Lees meer
 • Concept wijzigingsblad KOMO BRL 2013 tot en met 1 mei 2013 ter kritiek

  26 maart 2013

  Concept wijzigingsblad voor KOMO BRL 2013 “vulcanised rubber products for cold and hot non-drinking water applications” is tot en met 1 mei 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Concept wijzigingsblad KOMO BRL 2020 tot en met 1 mei 2013 ter kritiek gepubliceerd

  26 maart 2013

  Concept wijzigingsblad voor KOMO BRL 2020 “TPE joint seals for non-pressure waste water” is tot en met 1 mei 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 0505 bindend verklaard per 6 maart 2013

  28 maart 2013

  Het wijzigingsblad BRL 0505 is per 6 maart 2013 vastgesteld. Het wijzigingsblad is opgesteld om aansluiting te vinden met het Bouwbesluit 2012.

  Lees meer
 • BRL K567 per 8 maart 2013 bindend verklaard

  7 april 2013

  BRL K567 "peilbuizen van biologisch materiaal voor kortdurend milieukundig grondwateronderzoek" is per 8 maart 2013 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 2342 bindend verklaard

  18 april 2013

  Per 30 maart 2013 is Kiwa de Beoordelingsrichtlijn BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor mestbassins” bindend verklaard. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2342 d.d. 01-11-2006.

  Lees meer
 • BRL 1148 en BRL 1153 ter kritiek gepubliceerd tot en met 30 mei 2013

  17 april 2013

  Het College van Deskundigen Kunststoffen in de GWW van Kiwa heeft de: BRL 1148 “Aanleg van afdichtingslagen met zand-bentonietpolymeergel mengsel inclusief combinatieafdichtingen” en BRL 1153 “Productie van zand-bentonietpolymeergel mengsel” Vrijgegeven ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL's K561, K562 en K563 tot en met 7 juni 2013 ter kritiek

  21 april 2013

  De volgende herziene ontwerp-beoordelingsrichtlijnen zijn tot en met 7 juni 2013 ter kritiek gepubliceerd: BRL K561 "Kunststof peilbuizen voor milieukundig grondwater onderzoek" BRL K562 "Kunststof filterkousen voor milieukundig grondwater onderzoek" BRL K563 "Kunststof slangen voor milieukundig grondwater onderzoek"

  Lees meer
 • Ter kritiek tot en met 14 juni 2013: BRL-K17201 deel A en B

  12 mei 2013

  De volgende BRL's zijn tot en met 14 juni ter kritiek gepubliceerd: BRL-K17201, deel A “Renovatie van drinkwaterleidingen Deel A – Ontwerpen en installeren van ter plaatse uithardende buis (CIPP) – fabrieksmatig geïmpregneerde linersystemen” BRL-K17201, deel B “Renovatie van drinkwaterleidingen Deel B – Producten voor ter plaatse uithardende buis (CIPP) – fabrieksmatig geïmpregneerde linersystemen”

  Lees meer
 • BRL 0206 bindend verklaard

  22 mei 2014

  BRL0206 “vloerconstructies met zwaluwstaartplaat” is volledig bijgewerkt naar het nieuwe Bouwbesluit, de laatste stand der techniek en de nieuwste regels en eisen voor certificatie schema’s.

  Lees meer
 • BRL 52204 ter kritiek tot en met 1 augustus 2013

  11 juni 2013

  BRL 52204 is tot en met 1 augustus 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 2401 bindend verklaard

  11 juni 2013

  De BRL2401 voor voorspanstaal is geheel gereviseerd en bindend verklaard op 4 juni 2013. De bijgewerkte BRL sluit beter aan op de Europese normen voor bepalingsmethoden en is aangepast aan de laatste eisen voor beoordelingsrichtlijnen. Dit laatste laat zich met name zien in de nu specifiekere aanwijzing van bepalingsmethoden en de daarbij vereiste bemonstering. De basis voor de vereiste en gecontroleerde prestaties van het staal is nog steeds de NEN3868 Voorspanstaal.

  Lees meer
 • BRL-K744/03 bindend verklaard

  1 juli 2013

  De BRL-K744/03 "Metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3 m³ voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen" is bindend verklaard op 1 juli 2013. Deze BRL is uitgebreid met eisen voor controle en onderhoud van metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties. De uitbreiding was nodig om beter aan te kunnen sluiten bij de geactualiseerde PGS 30. De eisen voor controle en onderhoud zijn aangegeven in toepassingsgebied 2. Toepassingsgebied 1 is een voortzetting van de productie van metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties.

  Lees meer
 • BRL 3121 tot en met 30 augustus 2013 ter kritiek

  11 juli 2013

  De BRL 3121 Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies is geheel herzien om te voldoen aan de nieuwste eisen voor beoordelingsrichtlijnen. Daarnaast is voorzien in de vereiste aansluiting op Bouwbesluit 2012 en is het vigerende wijzigingsblad (bindend verklaard op 30-01-2013) geïntegreerd. Alle onderdelen uit de vigerende BRL en dit wijzigingsblad zijn eveneens tegen het licht van de laatste technische inzichten gehouden en waar nodig daar op aangepast.

  Lees meer
 • BRL 2307 tot en met 10 september 2013 ter kritiek

  24 juli 2013

  De herziene beoordelingsrichtlijn BRL 2307 " AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken" ligt ter kritiek tot 10 september 2013.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad voor BRL 5061

  24 juli 2013

  Het wijzigingsblad voor BRL 5061 “Staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout” betreft een uitbreiding van de tabellen, t.b.v. het verificatieonderzoek, onder artikel 8.2.2. De tabellen zijn uitgebreid van 25 naar 30 monsters.

  Lees meer