• BRL K14032 tot en met 1 juni 2014 ter kritiek

  2 april 2014

  Dat er veilig en gezond drinkwater uit de tappunten van een drinkwaterinstallatie komt is in Nederland een volkomen normale zaak. In het buitenland is dat niet altijd het geval. Wat in Nederland minder normaal gevonden wordt is dat drinkwaterinstallaties onderhoud nodig hebben om hun functie optimaal te kunnen blijven vervullen. Drinkwaterinstallaties kunnen namelijk na verloop van tijd vervuild raken. Denk aan een mogelijke besmetting met legionella als de temperatuur van het drinkwater langdurig tussen 25 °C en 55 °C kan komen. Maar ook kan aanslag en sediment bij langdurige stilstand leiden tot storingen aan de installatie. Hierdoor treedt dan mogelijk een kwaliteitsverlies op aan het drinkwater. Soms functioneren beveiligingen daardoor niet goed meer en kan er een verontreiniging optreden die risicovol is voor de volksgezondheid. Het is van groot belang dat een drinkwaterinstallaties met regelmaat goed wordt gereinigd en daar waar nodig gedesinfecteerd.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 2013 per 28 maart 2014 bindend verklaard

  2 april 2014

  Met ingang van 28 maart 2014 is voor de verlening van het KOMO keur bindend verklaard een wijzigingsblad voor de Beoordelingsrichtlijn BRL 2013: "Gevulkaniseerde rubberproducten voor koud en heet niet-drinkwater toepassingen".

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 2020 per 17 maart 2014 bindend verklaard

  2 april 2014

  Met ingang van 17 maart 2014 is voor de verlening van het KOMO keur bindend verklaard een wijzigingsblad voor de Beoordelingsrichtlijn BRL 2020: “TPE pipe joint seals for non-pressure waste water”.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad 02 Kiwa BRL-K901-03 bindend verklaard per 1 maart 2014

  2 april 2014

  Het wijzigingsblad 02 voor BRL-K901/03 versie 13 januari 2014 is per 1 maart 2014 bindend verklaard door Kiwa Nederland B.V. en is nu beschikbaar voor certificatie.

  Lees meer
 • BRL 0502 tot en met 14 mei ter kritiek

  17 april 2014

  De huidige beoordelingsrichtlijn BRL 0502 “tralieliggers” is aangepast aan o.a. NEN 6008, NEN-EN 10080 en BRL 0501.

  Lees meer
 • BRL 1720 Bindend verklaard

  6 mei 2014

  BRL 1720 "Voor het KOMO® productcertificaat voor Voorspanstaal; FeP2060 voor heipalen: is per 5 mei 2014 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL K15003 tot en met 26 augustus 2014 ter kritiek

  11 juli 2014

  BRL-K15003 "Guideline for the Kiwa product certificate for products used for treatment and / or production of drinking water" is met ingang van 15 juli 2014 voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Concept BRL 0209 tot en met 5 september 2014 ter kritiek

  11 juli 2014

  Concept BRL 0209 “Combinatievloeren met stalen liggers” is tot en met 5 september 2014 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL's 5604 en 5604 bindend verklaard

  28 juli 2014

  BRL 5604 "Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor vloerverwarming" en BRL 5605 “Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor radiatoraansluitingen” zijn bindend verklaard per 17-7-2014.

  Lees meer
 • BRL-K17301 is tot en met 13 oktober ter kritiek gepubliceerd

  5 augustus 2014

  BRL-K17301, richtlijn voor “pijpleidingen van PVC voor het transport van drinkwater en ongezuiverd water”, is tot en met 13 oktober ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Concept-BRL-K21028/01 tot 17 oktober 2014 ter kritiek

  8 september 2014

  Concept-BRL-K21028/01 "Enkelwandige flexibele kunststof opslagtanks voorzien van een geïntegreerde opvangbak voor de opslag van PGS-Klasse 2 t/m 4 vloeistoffen" ligt tot 17 oktober 2014 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

  Lees meer
 • BRL-K17105 tot 18 november 2014 ter kritiek

  13 oktober 2014

  De volgende beoordelingsrichtlijn is ter kritiek gepubliceerd tot 18 november 2014: "BRL K17105, beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor kunststofleidingsystemen van polyetheen voor transport van drinkwater en ruw water".

  Lees meer
 • BRL-K620/06 'Stortbakken' bindend verklaard per 22 september 2014

  28 oktober 2014

  BRL-K620/06 is opgesteld om een kwaliteitskeurmerk af te geven op stortbakken. De stortbakken zijn bestemd om te worden toegepast als sanitaire spoelinrichting voor closetpotten en urinoirs. De stortbakken fungeren in combinatie met closetpotten als sanitaire spoelinrichtingen voor het hygiënisch doorspoelen van een closetinrichting.

  Lees meer
 • BRL-K21028-01 bindend verklaard per 1 december 2014

  1 december 2014

  BRL-K21028/01 "Enkelwandige flexibele kunststof opslagtanks in een geïntegreerde stalen opvangbak voor de opslag van PGS-Klasse 2 t/m 4 vloeistoffen" is bindend verklaard per 1 december 2014 en is nu beschikbaar voor certificatie.

  Lees meer
 • Concept-BRL-K915/03 "Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties” ter kritiek

  1 december 2014

  Tot 15 februari 2015 ligt concept-BRL-K915/03 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

  Lees meer
 • BRL 4101 deel 11 “Gevelbekleding met panelen, deel 11: aanvullende eisen voor platen van mineraal gebonden biomassa” is ter kritiek gepubliceerd

  2 december 2014

  BRL 4101 deel 11 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor platen van mineraal gebonden biomassa. De platen van mineraal gebonden biomassa zijn bestemd om te worden toegepast als gevelbekleding in de woning- en utiliteitsbouw. De kritiekperiode loopt t/m 15 januari 2015. Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in de vorm van bijgevoegde tabel per e-mail aan ons toe te sturen.

  Lees meer
 • BRL 1103 “Dakbedekking en gevelbekleding van geprofileerde vezelcementplaten” is ter kritiek gepubliceerd

  2 december 2014

  BRL 1103 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor geprofileerde vezelcementplaten. De geprofileerde vezelcementplaten zijn bestemd om te worden toegepast als dakbedekking of gevelbekleding in de woning- en utiliteitsbouw. De hierbij ter kritiek gepubliceerde Ontwerp-BRL 1103 d.d. 01-11-2014 is een herziening op de vigerende versie van BRL 1103 d.d. 20 januari 2006 inclusief wijzigingsblad d.d. 1 november 2012.

  Lees meer
 • Concept-BRL-K580/02 ter kritiek

  1 december 2014

  Concept-BRL-K580/02 "Tanks made from blow moulded polyethylene (PE), with an integrated steel spill container, for the stationary or mobile storage of liquid fuels, heating oil, waste oil and lubricants " versie 2014-12-01 ter kritiek.

  Lees meer
 • Keuringseis KE 53 tot 22 februari 2016 ter kritiek

  12 januari 2016

  Keuringseis KE 53 bevat de criteria voor de Gastec QA-certificering van hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC). Op de hierbij gepubliceerde versie kan tot 22 februari 2016 kritiek worden geleverd. De geleverde kritiek wordt behandeld door de keuringseiscommissie.

  Lees meer
 • BRL-K619/07 'Closetpotten' bindend verklaard per 10 november 2015

  15 februari 2016

  Met ingang van 10 november 2015 is voor de verlening van het Kiwa-keur bindend verklaard de beoordelingsrichtlijn BRL-K619/07 'Closetpotten'.

  Lees meer