• Concept-BRL's kunststof leidingsystemen voor (vloer)verwarming open voor commentaar

  21 maart 2016

  De KOMO-beoordelingsrichtlijnen voor kunststof leidingsystemen voor (vloer)verwarming zijn gewijzigd. Het betreft de BRL’s 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5610, 5611 en 5612.

  Lees meer
 • Keuringseis KE 120 ter kritiek tot 2 mei 2016

  7 april 2016

  Keuringseis KE 120 bevat de criteria voor de Gastec QA-certificering van schuimvormende lekzoekmiddelen. Op de versie die u hieronder kunt downloaden, kunt u tot 2 mei 2016 kritiek leveren. De geleverde kritiek wordt behandeld door de keuringseiscommissie.

  Lees meer
 • BRL-K904/04 is de 4e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het saneren van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K90

  4 mei 2016

  Op 4 mei 2016 is de Beoordelingsrichtlijn "Tijdelijke drinkwaterinstallaties" (BRL-K14036) bindend verklaard.

  Lees meer
 • Tanksaneringen is bindend verklaard per 15 juni

  16 juni 2016

  BRL-K904/04 is de 4e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het saneren van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K904 is herzien op de volgende punten:

  Lees meer
 • BRL 0506 ” Stekken- en doorkoppelbakken” ter kritiek

  23 juni 2016

  De genoemde beoordelingsrichtlijn is herzien. De wijzigingen ten opzichte van de thans geldende beoordelingsrichtlijn zijn globaal:

  Lees meer
 • BRL 0502 'Tralieliggers' ter kritiek

  5 juli 2016

  Beoordelingsrichtlijn 0502 'Tralieliggers' is herzien. U kunt uw kritiek indienen tot 4 augustus 2016. De wijzigingen ten opzichte van de nu geldende BRL zijn in grote lijnen:

  Lees meer
 • Concept-BRL K906/01 ‘Reinigen van mestopslag’ ter kritiek

  13 juli 2016

  Concept-BRL K906/01 is een nieuwe beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van mestopslagen

  Lees meer
 • BRL-K17201 delen 1 en 2 ter kritiek per 13 juli 2016

  14 juli 2016

  Met ingang van 13 juli 2016 is voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd de herziene beoordelingsrichtlijn BRL-K17201, deel 1 en 2.

  Lees meer
 • BRL K14035/01 bindend verklaard per 22 juli 2016

  28 juli 2016

  De BRL K14035/01 'Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater' is voor de verlening van het Kiwa-keur bindend verklaard per 22 juli 2016.

  Lees meer
 • Herziene BRL 4702 ter kritiek

  2 augustus 2016

  Beoordelingsrichtlijn 4702 ‘Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen’ is herschreven.

  Lees meer
 • KOMO-BRL 5609 ter kritiek

  23 augustus 2016

  De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5609, 'Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm- waterdistributie buiten gebouwen' is aangepast. De wijzigingen betreffen:

  Lees meer
 • Diverse beoordelingsrichtlijnen voor verlening Kiwa keur ter kritiek

  16 september 2016

  Met ingang van 14 september 2016 zijn voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd de beoordelingsrichtlijnen:

  Lees meer
 • Met ingang van 23 september 2016 is BRL 5077 ter kritiek gepubliceerd

  23 september 2016

  BRL 5077 stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van:

  Lees meer
 • Ontwerp-BRL 2344 'Verlenging referentieperiode mestbassins en afdekkingen' ter kritiek gepubliceerd

  3 oktober 2016

  Per 3 oktober 2016 heeft Kiwa de ontwerp-beoordelingsrichtlijn BRL 2344 ter kritiek gepubliceerd. De kritiekperiode loopt tot uiterlijk 15 november 2016.

  Lees meer
 • Nieuwe BRL K17701 'Verdelers voor wand/vloerkoeling en -verwarming' ter kritiek

  17 oktober 2016

  Voor complete verdelers van vloerverwarmingssystemen is beoordelingsrichtlijn BRL K17701 ontwikkeld. U kunt het concept van deze BRL hier downloaden en inzien. Uw commentaar op BRL K17701 kunt u tot uiterlijk 30 november 2016 schriftelijk indienen.

  Lees meer
 • BRL K17605 bindend verklaard

  19 oktober 2016

  BRL K 17605, ‘Plastics piping systems for water supply with or without pressure – Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)’, is bindend verklaard per 6 oktober 2016.

  Lees meer
 • BRL K17104 bindend verklaard

  20 oktober 2016

  BRL K 17104, ‘Glass fibre reinforced epoxy piping systems with filament wound pipes intended for the transport of drinking water and raw water’, is bindend verklaard per 30 september 2016.

  Lees meer
 • BRL K14037 gepubliceerd ter kritiek

  27 oktober 2016

  Met ingang van 26 oktober 2016 is BRL K14037 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K14037 bevat alle relevante eisen die de basis zullen vormen voor een productcertificaat ‘Membraanfiltratie-elementen voor de behandeling en/of de productie van drinkwater’.

  Lees meer
 • BRL-K906/01 ‘Reinigen van mestopslag’ bindend verklaard

  16 november 2016

  BRL-906/01 is een nieuwe beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van mestopslagen.

  Lees meer
 • BRLs kunststofleidingsystemen bindend verklaard per 25-10-2016

  17 november 2016

  De volgende aangepaste KOMO BRL's zijn bindend verklaard per 25-10-2016:

  Lees meer