• BRL 1409 bindend verklaard

  17 oktober 2013

  BRL1409 "Omhullingsmateriaal van kunststofvezels voor draineerbuizen" is redactioneel aangepast aan de huidige eisen voor de lay out van KOMO BRL’s.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 1308 ter kritiek tot en met 17 december 2013

  5 november 2013

  Wijzigingsblad BRL 1308 Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie is tot en met 17 december 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL K17201 delen 1 en 2 bindend verklaard

  11 november 2013

  Met ingang van 2 september 2013 zijn voor de verlening van het Kiwa keur BRL 17201 deel 1 en deel 2 bindend verklaard verklaard.

  Lees meer
 • BRL K21002-03 per 1 december 2013 vastgesteld

  27 november 2013

  Vaststelling BRL-K21002/03 "Tanks made from rotational moulded polyethylene (PE), equipped with an integrated spill container, for the above ground storage of kerosene, (bio) diesel fuels, heating oil, waste oil and lubricants" per 01 december 2013.

  Lees meer
 • Nieuwe beoordelingsrichtlijn voor ophoogzand vastgesteld

  18 december 2013

  De nieuwe beoordelingsrichtlijn voor ophoogzand die op 1 januari 2014 van kracht wordt, betreft een herziening van BRL9313 Zand uit dynamische wingebieden.

  Lees meer
 • BRL K21011-2 vastgesteld per 1 januari 2014

  9 januari 2014

  Vastelling van BRL-K21011/02 "Glass reinforced plastic (GRP) tanks, with or without spill containers, for the above ground storage of chemicals" per 01 januari 2014.

  Lees meer
 • Kiwa BRL KE 194 tot en met 10 mei 2014 ter kritiek

  16 februari 2014

  Kiwa BRL KE 194 “Apparatuur voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen” is tot en met 10 mei 2014 ter kritiek gepubliceerd. Het betreft een volledige herziening van de keuringseis.

  Lees meer
 • BRL 5612 bindend verklaard per 5 februari 2014

  16 februari 2014

  De beoordelingsrichtlijn 5612 PP kunststofleidingsystemen voor verwarminginstallaties binnenshuis is aangepast n.a.v. het accreditatie onderzoek en nieuwe eisen van de stichting KOMO. Er zijn geen technische wijzigingen doorgevoerd. De BRL 5612 is bindend verklaard per 5 februari 2014.

  Lees meer
 • BRL 52204 bindend verklaard

  12 maart 2014

  BRL 52204 "Kunststofleidingsystemen voor afwatering en riolering met en zonder druk – glasvezel versterkte thermohardende kunststof (GVK) op basis van onverzadigde polyester (UP)"is bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL K17605 bindend verklaard

  12 maart 2014

  BRL K17605 "for the Kiwa technical approval with product certificate for plastics piping systems for water supply with or without pressure – Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)" is bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 2812 per 21 maart 2014 bindend verklaard

  1 april 2014

  De beoordelingsrichtlijn BRL 2812 Agrarische Betonproducten is per 21 maart 2014 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL K14032 tot en met 1 juni 2014 ter kritiek

  1 april 2014

  Dat er veilig en gezond drinkwater uit de tappunten van een drinkwaterinstallatie komt is in Nederland een volkomen normale zaak. In het buitenland is dat niet altijd het geval. Wat in Nederland minder normaal gevonden wordt is dat drinkwaterinstallaties onderhoud nodig hebben om hun functie optimaal te kunnen blijven vervullen. Drinkwaterinstallaties kunnen namelijk na verloop van tijd vervuild raken. Denk aan een mogelijke besmetting met legionella als de temperatuur van het drinkwater langdurig tussen 25 °C en 55 °C kan komen. Maar ook kan aanslag en sediment bij langdurige stilstand leiden tot storingen aan de installatie. Hierdoor treedt dan mogelijk een kwaliteitsverlies op aan het drinkwater. Soms functioneren beveiligingen daardoor niet goed meer en kan er een verontreiniging optreden die risicovol is voor de volksgezondheid. Het is van groot belang dat een drinkwaterinstallaties met regelmaat goed wordt gereinigd en daar waar nodig gedesinfecteerd.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 2013 per 28 maart 2014 bindend verklaard

  1 april 2014

  Met ingang van 28 maart 2014 is voor de verlening van het KOMO keur bindend verklaard een wijzigingsblad voor de Beoordelingsrichtlijn BRL 2013: "Gevulkaniseerde rubberproducten voor koud en heet niet-drinkwater toepassingen".

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 2020 per 17 maart 2014 bindend verklaard

  1 april 2014

  Met ingang van 17 maart 2014 is voor de verlening van het KOMO keur bindend verklaard een wijzigingsblad voor de Beoordelingsrichtlijn BRL 2020: “TPE pipe joint seals for non-pressure waste water”.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad 02 Kiwa BRL-K901-03 bindend verklaard per 1 maart 2014

  1 april 2014

  Het wijzigingsblad 02 voor BRL-K901/03 versie 13 januari 2014 is per 1 maart 2014 bindend verklaard door Kiwa Nederland B.V. en is nu beschikbaar voor certificatie.

  Lees meer
 • BRL 0502 tot en met 14 mei ter kritiek

  16 april 2014

  De huidige beoordelingsrichtlijn BRL 0502 “tralieliggers” is aangepast aan o.a. NEN 6008, NEN-EN 10080 en BRL 0501.

  Lees meer
 • BRL 1720 Bindend verklaard

  5 mei 2014

  BRL 1720 "Voor het KOMO® productcertificaat voor Voorspanstaal; FeP2060 voor heipalen: is per 5 mei 2014 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL K15003 tot en met 26 augustus 2014 ter kritiek

  10 juli 2014

  BRL-K15003 "Guideline for the Kiwa product certificate for products used for treatment and / or production of drinking water" is met ingang van 15 juli 2014 voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • Concept BRL 0209 tot en met 5 september 2014 ter kritiek

  10 juli 2014

  Concept BRL 0209 “Combinatievloeren met stalen liggers” is tot en met 5 september 2014 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL's 5604 en 5604 bindend verklaard

  27 juli 2014

  BRL 5604 "Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor vloerverwarming" en BRL 5605 “Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor radiatoraansluitingen” zijn bindend verklaard per 17-7-2014.

  Lees meer