• BRL 2307 tot en met 10 september 2013 ter kritiek

  24 juli 2013

  De herziene beoordelingsrichtlijn BRL 2307 " AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken" ligt ter kritiek tot 10 september 2013.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad voor BRL 5061

  24 juli 2013

  Het wijzigingsblad voor BRL 5061 “Staalvezels voor toepassing in beton, mortels en grout” betreft een uitbreiding van de tabellen, t.b.v. het verificatieonderzoek, onder artikel 8.2.2. De tabellen zijn uitgebreid van 25 naar 30 monsters.

  Lees meer
 • BRL 5609 ter kritiek tot en met 26 september 2013

  6 augustus 2013

  BRL 5609 is tot en met 26 september 2013 ter kritiek gepubliceerd. BRL 5609 is een richtlijn voor het KOMO® attest-met-productcertificaat voor fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm waterdistributie buiten gebouwen.

  Lees meer
 • BRL 9343 tot en met 30 september 2013 ter kritiek

  19 augustus 2013

  Er is een nationale beoordelingsrichtlijn opgesteld voor Koperslak voor toepassing in GWW-werken. Koperslak komt vrij als steenachtig restproduct bij de pyrometallurgische productie van koper. De koperslak moet bij toepassing op of in de bodem aantoonbaar voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

  Lees meer
 • BRL 1720 tot en met 7 oktober 2013 ter kritiek

  10 september 2013

  In navolging van de BRL 2401 “voorspanstaal” is nu ook de BRL 1720 “voorspanstaal; FeP2060 voor heipalen”, herzien. Dit was nodig aangezien de vigerende beoordelingsrichtlijn niet meer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan beoordelingsrichtlijnen. E.e.a. betekent dat de BRL niet meer slechts naar een norm verwijst maar expliciet vermeldt aan welke eisen moet worden voldaan en met welke bepalingsmethoden dat kan worden aangetoonde. Daarnaast sluit deze BRL beter aan op de internationale normen voor bepalingsmethoden en op de in ontwikkeling zijnde Europese productnorm voor voorpanstaal de FprEN10138 delen 1 t/m 4.

  Lees meer
 • Concept BRL K21011-02 ter kritiek

  29 september 2013

  Concept BRL K21011/02 "Glass reinforced plastic (GRP) tanks, with or without spill containers, for the above ground storage of chemicals" ter kritiek.

  Lees meer
 • Concept BRL K21002-03 ter kritiek

  29 september 2013

  Concept-BRL-K21002/03 "Tanks equipped with a spill container made from rotational moulded polyethylene (PE) for the above ground storage of kerosene, (bio) diesel fuels, heating oil, waste oil and lubricants" ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL 5604 en 5605 tot en met 18 november ter kritiek

  8 oktober 2013

  BRL 5604 "Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor vloerverwarming" en BRL 5605 “Kunststof leidingsystemen van PB bestemd voor radiatoraansluitingen” d.d. 2013-09-18 liggen tot 18 november 2013 ter kritiek.

  Lees meer
 • BRL 1410 per 9 oktober 2013 bindend verklaard

  9 oktober 2013

  BRL 1410 "Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen van PE, PP en mengels daarvan" is per 9 oktober 2013 bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 1409 bindend verklaard

  17 oktober 2013

  BRL1409 "Omhullingsmateriaal van kunststofvezels voor draineerbuizen" is redactioneel aangepast aan de huidige eisen voor de lay out van KOMO BRL’s.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL 1308 ter kritiek tot en met 17 december 2013

  5 november 2013

  Wijzigingsblad BRL 1308 Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie is tot en met 17 december 2013 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL K17201 delen 1 en 2 bindend verklaard

  11 november 2013

  Met ingang van 2 september 2013 zijn voor de verlening van het Kiwa keur BRL 17201 deel 1 en deel 2 bindend verklaard verklaard.

  Lees meer
 • BRL K21002-03 per 1 december 2013 vastgesteld

  27 november 2013

  Vaststelling BRL-K21002/03 "Tanks made from rotational moulded polyethylene (PE), equipped with an integrated spill container, for the above ground storage of kerosene, (bio) diesel fuels, heating oil, waste oil and lubricants" per 01 december 2013.

  Lees meer
 • Nieuwe beoordelingsrichtlijn voor ophoogzand vastgesteld

  18 december 2013

  De nieuwe beoordelingsrichtlijn voor ophoogzand die op 1 januari 2014 van kracht wordt, betreft een herziening van BRL9313 Zand uit dynamische wingebieden.

  Lees meer
 • BRL K21011-2 vastgesteld per 1 januari 2014

  9 januari 2014

  Vastelling van BRL-K21011/02 "Glass reinforced plastic (GRP) tanks, with or without spill containers, for the above ground storage of chemicals" per 01 januari 2014.

  Lees meer
 • Kiwa BRL KE 194 tot en met 10 mei 2014 ter kritiek

  16 februari 2014

  Kiwa BRL KE 194 “Apparatuur voor het tijdelijk afsluiten van gasleidingen” is tot en met 10 mei 2014 ter kritiek gepubliceerd. Het betreft een volledige herziening van de keuringseis.

  Lees meer
 • BRL 5612 bindend verklaard per 5 februari 2014

  16 februari 2014

  De beoordelingsrichtlijn 5612 PP kunststofleidingsystemen voor verwarminginstallaties binnenshuis is aangepast n.a.v. het accreditatie onderzoek en nieuwe eisen van de stichting KOMO. Er zijn geen technische wijzigingen doorgevoerd. De BRL 5612 is bindend verklaard per 5 februari 2014.

  Lees meer
 • BRL 52204 bindend verklaard

  12 maart 2014

  BRL 52204 "Kunststofleidingsystemen voor afwatering en riolering met en zonder druk – glasvezel versterkte thermohardende kunststof (GVK) op basis van onverzadigde polyester (UP)"is bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL K17605 bindend verklaard

  12 maart 2014

  BRL K17605 "for the Kiwa technical approval with product certificate for plastics piping systems for water supply with or without pressure – Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)" is bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 2812 per 21 maart 2014 bindend verklaard

  1 april 2014

  De beoordelingsrichtlijn BRL 2812 Agrarische Betonproducten is per 21 maart 2014 bindend verklaard.

  Lees meer