Systeem certificatie

Systeemcertificatie is een onderdeel van IECEx en de ATEX richtlijn (2014/34/EU). Het gaat om het vaststellen van de conformiteit van producten aan het eerder toegelaten model, gewaarborgd door een goedgekeurd kwaliteitssysteem. Kiwa ExVision kan uw productiekwaliteitssysteem certificeren, waarbij wij ervan uitgaan dat u al een kwaliteitssysteem volgens ISO 9000 heeft. De audits van Kiwa ExVision richten zich dan uitsluitend op de vakinhoudelijke aspecten van explosieveiligheid. In het auditteam van Kiwa ExVision bevindt zich altijd een vakdeskundige assessor.  

Andere vormen van conformiteitsbeoordeling zijn ook mogelijk. 
Neem contact  met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden die wij bieden.