Berengeurdetectie

Berengeur komt voor bij circa 3-4% van de ongecastreerde mannelijke varkens die de slachterijen verwerken. Deze geur wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een drietal hormonen, te weten androstenon, skatol en indol, ook wel feromonen genoemd. De geuren die deze stoffen veroorzaken komen vrij bij verhitting van vlees en geven een penetrante geur. Consumenten ervaren deze geur, die vrij komt tijdens het braden van vlees, meestal als onaangenaam en zijn dan bang dat het vlees niet goed of zelfs bedorven is. Om te voorkomen dat dergelijk geurend vlees onbehandeld in de reguliere handel komt, willen slachtbedrijven karkassen met een afwijkende geur al in de slachtlijn kunnen detecteren.

Gecertificeerde Geurmeesters

Sinds 2010 levert Kiwa CMR (voorheen CoMore) al diensten op het gebied van berengeurdetectie. Dit doen wij aan de hand van een beproefd kwaliteitssysteem. Dagelijks controleren onze gecertificeerde Geurmeesters karkassen op afwijkende geuren. Dit doen zij aan de hand van nauwkeurig omschreven procedures die onder kritische omstandigheden zijn vastgesteld. Naast eigen Geurmeesters kan Kiwa CMR bedrijfsmedewerkers van slachthuizen  opleiden tot gecertificeerd geurmeester. Kiwa CMR draagt dan zorg voor de opleiding, het examen en de certificering. Na certificering worden de medewerker(s) vervolgens ieder jaar opnieuw beoordeeld en getoetst. Op deze manier heeft een slachtbedrijf altijd de beschikking over voldoende opgeleide, kundige en gecertificeerde geurmeesters. De ervaring leert dat de retail onder de indruk is van het hoge percentage “afvang” van afwijkende geuren door de door ons geleverde geurmeesters en de door ons opgeleide geurmeesters. Wellicht kunnen wij u ook van dienst zijn? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kiwa CMR.