Kiwa CBS

Ondernemers uit de primaire sector hebben er belang bij dat ze de juiste prijs uitbetaald krijgen voor hun producten. Dit vraagt om scherp toezicht en een goede indeling van hun producten in kwaliteitsklassen: dit noemen wij ‘classificeren’.

Kiwa CBS voert in opdracht van het Ministerie van LNV classificatie- en controlewerkzaamheden in de vee- en vleessector uit. Voor de kalversector worden deze werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK). Kiwa CBS levert bij vleesverwerkingsbedrijven onafhankelijk toezicht en classificeert de producten in kwaliteitsklassen. Het classificeren vraagt om scherp toezicht, een goede beoordeling en het zorgvuldig bewaken van de kwaliteit van de classificatieklassen. Aan Kiwa CBS-classificateurs worden hoge eisen gesteld. Zij zijn in het bezit van een CKC-certificaat (Commissie Kwaliteitsbewaking Classificatie van het Ministerie van LNV). Kiwa CBS is als inspectie-instelling geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020.

Klik hier voor de classificatie, stempelen en wegen tarieven 2020.

Benieuwd wat ons werk inhoudt? Bekijk dan dit filmpje