Kiwa CMR Vee / Varken / 2KP

  • Kiwa CMR Vee en Kiwa CMR Varken bieden een kwaliteitsregeling aan die de kwaliteit van de dieren die ter slacht worden aangeboden beoogt te verbeteren. Voor deelname aan de kwaliteitsregeling betaalt de deelnemer voor alle slachtdieren een deelnemersbijdrage. De deelnemer wordt periodiek gecontroleerd op naleving van de geldende voorschriften. Na controle en beoordeling is bekend of de deelnemer voldoet aan de regeling of dat herstelmaatregelen genomen dienen te worden. Indien wordt voldaan aan de regeling kan de deelnemer, in geval van een OMC (Ongeschikt voor Menselijke Consumptie) verklaring na het slachten door de NVWA, een compensatieverzoek indienen bij Kiwa CMR Vee of Varken.
    Kiwa CMR Vee of Varken beoordeelt dit compensatieverzoek maar is niet verplicht om compensatie te verlenen.

Klik hier voor de kwaliteitsregeling.
Klik hier voor de tarieven / deelnemersbijdrage.

2KP
2KP (BV Kwaliteitskeuring Pluimveesector) voert keuringswerkzaamheden uit in productiebedrijven voor pluimveevlees. De keuringsassistenten van 2KP beoordelen of het pluimveevlees geschikt is voor menselijke consumptie. Ze werken in opdracht van de productiebedrijven en onder toezicht van een dierenarts van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).