Konijnenhouderij

Kiwa VERIN is al jaren uw vertrouwde gezicht als het gaat om certificering in de konijnenhouderij. Wij certificeren uw bedrijf volgens de gewenste kwaliteitsstandaarden zoals die voorkomen in de konijnenhouderij. Kies hieronder het programma waar u meer over wilt weten. Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

 • Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.
  Lees meer
 • De Maatlat Schoon Erf (MSE) bevordert duurzame investeringen voor erven in de veehouderij en akkerbouw om emissies van het erf naar het oppervlaktewater te voorkomen.
  Lees meer
 • Brandblusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels moeten regelmatig gecontroleerd worden. Het hebben, controleren en onderhouden van de blusmiddelen is veelal vastgelegd in bouwbesluiten en polisvoorwaarden van verzekeringen.
  Lees meer
 • Met het Beter Leven keurmerk (BLk) laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn.
  Lees meer
 • Parkkonijnen is een kwaliteitsprogramma voor konijnenhouders. In dit programma is er veel aandacht voor dierenwelzijn en hebben de konijnen meer ruimte dan de wettelijke norm.
  Lees meer