Pluimveehouderij

Kiwa VERIN is al jaren uw vertrouwde gezicht als het gaat om certificering in de pluimveehouderij. Wij certificeren uw bedrijf volgens de gewenste kwaliteitsstandaarden zoals die voorkomen in de pluimveehouderij. Onderaan deze pagina vindt u de verschillende certificeringsdiensten die wij aanbieden.
Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.
  Lees meer
 • Door het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming kunnen consumenten makkelijker een keuze maken voor dierenwelzijn waarbij geldt hoe meer sterren hoe diervriendelijker. Kiwa VERIN verzorgt voor diverse diersoorten/kenmerken de controle en ce...
  Lees meer
 • IKB Kip is een kwaliteitszorgsysteem in de pluimvee(vlees)sector. Het systeem garandeert de productie van veilig pluimveevlees. IKB Kip omvat de totale productiekolom, zoals broederijen, pluimveebedrijven en slachterijen.
  Lees meer
 • IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkom...
  Lees meer
 • Kiwa VERIN kan op uw bedrijf de voetzoollaesie score  bepalen. De monitoring van voetzoollaesies dient plaats te vinden 7 dagen voordat de laatste kuikens worden weggeladen.
  Lees meer
 • IKB (Integrale Keten Beheersing) zorgt voor extra borging van de productie van IKB eieren en pluimveevlees via diverse gekoppelde kwaliteitssystemen. Eén van de factoren die van invloed zijn op de productie van eieren en pluimveevlees, zijn d...
  Lees meer
 • QS is een Duitse kwaliteitsregeling gericht op transparantie en veilige producten in de hele voedselketen. Dit betekent dat van ‘boerderij tot winkel’ alle schakels aan de gestelde QS normen moeten voldoen, om een product als QS- waardig te mogen ...
  Lees meer
 • Brandblusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Het hebben, controleren en onderhouden van de blusmiddelen is veelal vastgelegd in bouwbesluiten en polisvoorwaarden van verzekeringen.
  Lees meer
 • KAT

  KAT is een, van origine Duitse, kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren uit de biologische, scharrel en vrije uitloop huisvestingssystemen in Duitsland en andere landen binnen de EU.
  Lees meer
 • De Maatlat Schoon Erf (MSE) bevordert duurzame investeringen voor erven in de veehouderij en akkerbouw om emissies van het erf naar het oppervlaktewater te voorkomen.
  Lees meer