Pluimveehouderij

Kiwa VERIN is al jaren uw vertrouwde gezicht als het gaat om certificering in de pluimveehouderij. Wij certificeren uw bedrijf volgens de gewenste kwaliteitsstandaarden zoals die voorkomen in de pluimveehouderij. Onderaan deze pagina vindt u de verschillende certificeringsdiensten die wij aanbieden. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.

Hier leest u onze nieuwsbrief van oktober

 

 • Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.
  Lees meer
 • VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is een Duitse kwaliteitsregeling voor de productie van levensmiddelen zonder genetisch gemodificeerde organismen.
  Lees meer
 • Transparantie over de productie, kwaliteit en herkomst van ons voedsel wordt steeds belangrijker. Dit geldt ook voor eieren. Binnen IKB Ei zijn alle schakels in de productie kolom aangesloten, van fokbedrijf tot pakstation. Kiwa VERIN certificeert...
  Lees meer
 • KAT

  KAT is een Duitse kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren. De Duitse retail stelt deelname aan KAT als voorwaarde om eieren in Duitsland af te zetten.
  Lees meer
 • Voert u als IKB PSB bedrijf werkzaamheden uit op IKB Kip of IKB Ei erkende bedrijven? Laat u daarvoor dan certificeren door Kiwa VERIN.
  Lees meer
 • De Maatlat Schoon Erf (MSE) bevordert duurzame investeringen voor erven in de veehouderij en akkerbouw om emissies van het erf naar het oppervlaktewater te voorkomen.
  Lees meer
 • Brandblusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels moeten regelmatig gecontroleerd worden. Het hebben, controleren en onderhouden van de blusmiddelen is veelal vastgelegd in bouwbesluiten en polisvoorwaarden van verzekeringen.
  Lees meer
 • Met het Beter Leven keurmerk (BLk) laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn.
  Lees meer
 • Transparantie over de productie, kwaliteit en herkomst van ons voedsel wordt steeds belangrijker. Dit geldt ook voor pluimveevlees. Binnen IKB Kip zijn alle schakels in de productie kolom aangesloten, van fokbedrijf tot slachterij. Kiwa VERIN cert...
  Lees meer
 • QS pluimvee is een Duitse kwaliteitsregeling gericht op transparantie en veilige producten in de hele voedselketen. Dit betekent dat van ‘boerderij tot winkel’ alle schakels aan de gestelde QS normen moeten voldoen, om een product als QS- waardig ...
  Lees meer