Rundveehouderij

Kiwa VERIN is al jaren uw vertrouwde gezicht als het gaat om certificering in de rundveehouderij. Wij certificeren uw bedrijf volgens de gewenste kwaliteitsstandaarden zoals die voorkomen in de rundveehouderij. Onderaan de pagina vindt u de diensten die wij aanbieden in de rundveehouderij. Mocht u vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.

 • Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.
  Lees meer
 • Door middel van InfoRund wordt een geavanceerd, web-based platform gefaciliteerd voor onder meer rundveehouders, slachterijen en handelaren.
  Lees meer
 • Met het Beter Leven keurmerk (BLk) laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn.
  Lees meer
 • De regeling IKB Rund is een kwaliteitssysteem speciaal ontwikkeld voor vleesveehouders en zoogkoeienhouders.
  Lees meer
 • Brandblusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels moeten regelmatig gecontroleerd worden. Het hebben, controleren en onderhouden van de blusmiddelen is veelal vastgelegd in bouwbesluiten en polisvoorwaarden van verzekeringen.
  Lees meer
 • Keten Duurzaam Rundvlees is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, grossiers, slagers en overige afnemers van rundvlees. Kiwa VERIN voert onafhankelijke controles uit bij deelnemende vleesveehouders.
  Lees meer
 • De Maatlat Schoon Erf (MSE) bevordert duurzame investeringen voor erven in de veehouderij en akkerbouw om emissies van het erf naar het oppervlaktewater te voorkomen.
  Lees meer