Schapen / Geitenhouderij

Kiwa VERIN faciliteert via InfoSchaap en InfoGeit aan ondermeer veehouders, slachterijen, handelaren, etc. een geavanceerd web-based platform om Voedsel Keten Informatie (VKI) uit te wisselen. Via het portaal, via de webservice of via het callcenter kunnen ondermeer VoedselKetenInformatie (VKI) en slachtkeurinformatie worden doorgegeven en opgevraagd.

Voor meer informatie neem contact met ons op. 

 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoGeit aan ondermeer geitenhouders, slachterijen en handelaren een geavanceerd web-based platform.
  Lees meer
 • Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.
  Lees meer
 • De Maatlat Schoon Erf (MSE) bevordert duurzame investeringen voor erven in de veehouderij en akkerbouw om emissies van het erf naar het oppervlaktewater te voorkomen.
  Lees meer
 • Kiwa VERIN faciliteert via InfoSchaap aan ondermeer schapenhouders, slachterijen en handelaren een geavanceerd web-based platform.
  Lees meer