Varkenshouderij

Kiwa VERIN is al jaren uw vertrouwde gezicht als het gaat om certificering in de varkenshouderij. Wij certificeren uw bedrijf volgens de gewenste kwaliteitsstandaarden zoals die voorkomen in de varkenshouderij. Onderaan deze pagina vindt u de verschillende certificeringsdiensten die wij aanbieden. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.

Hier leest u onze nieuwsbrief van december 2019.

Hier leest u onze nieuwsbrief van mei 2019.

Hier leest u onze nieuwsbrief van maart 2019.


 • Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.
  Lees meer
 • Module Verdoofd casteren / geen castratie / immunocastratie
  Lees meer
 • IKB Varken is een ketenkwaliteitssysteem in de Nederlandse varkens(vlees)sector. Het garandeert de productie van veilig varkensvlees in de gehele keten, van varkenshouderij tot vleesverkooppunt.
  Lees meer
 • De Maatlat Schoon Erf (MSE) bevordert duurzame investeringen voor erven in de veehouderij en akkerbouw om emissies van het erf naar het oppervlaktewater te voorkomen.
  Lees meer
 • Het Varken van Morgen is een kwaliteitsprogramma voor varkenshouders waarin bovenwettelijke normen zijn opgenomen voor een duurzame productie van varkensvlees. Het is is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse retail organisaties en bestaat ui...
  Lees meer
 • Brandblusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels moeten regelmatig gecontroleerd worden. Het hebben, controleren en onderhouden van de blusmiddelen is veelal vastgelegd in bouwbesluiten en polisvoorwaarden van verzekeringen.
  Lees meer
 • Met het Beter Leven keurmerk (BLk) laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn.
  Lees meer
 • QS is een Duits kwaliteitssysteem en borgt de kwaliteit in de totale productieketen van voedingsmiddelen; van boerenbedrijf tot aan de retail. Door deelname aan QS varken naast IKB kunt u uw varkens eenvoudig afzetten naar de Duitse markt.
  Lees meer