Varkenshouderij

Kiwa VERIN is al jaren uw vertrouwde gezicht als het gaat om certificering in de varkenshouderij. Wij certificeren uw bedrijf volgens de gewenste kwaliteitsstandaarden zoals die voorkomen in de varkenshouderij. Onderaan deze pagina vindt u de verschillende certificeringsdiensten die wij aanbieden. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.


 • Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.
  Lees meer
 • De VVL is een door de varkenssector ontwikkelde regeling die bijdraagt aan een optimale diergezondheid in de sector. De regeling beperkt onder andere de mogelijkheden van verspreiding van dierziekten, biedt meer veterinaire zekerheid en waarborgt ...
  Lees meer
 • Door het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming kunnen consumenten makkelijker een keuze maken voor dierenwelzijn waarbij geldt hoe meer sterren hoe diervriendelijker. Kiwa VERIN verzorgt voor diverse diersoorten/kenmerken de controle en ce...
  Lees meer
 • Het Varken van Morgen is een kwaliteitsprogramma voor varkenshouders waarin bovenwettelijke normen zijn opgenomen voor een duurzame productie van varkensvlees.
  Lees meer
 • IKB Varken is een kwaliteitsbeheersingssysteem in de Nederlandse varkens(vlees)sector. Het systeem garandeert de productie van veilig varkensvlees. IKB Varken omvat de totale productiekolom, zoals varkenshouderijen, vleesverwerkingsbedrijven en vl...
  Lees meer
 • Module Verdoofd casteren / geen castratie / immunocastratie
  Lees meer
 • Brandblusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Het hebben, controleren en onderhouden van de blusmiddelen is veelal vastgelegd in bouwbesluiten en polisvoorwaarden van verzekeringen.
  Lees meer
 • De Maatlat Schoon Erf (MSE) bevordert duurzame investeringen voor erven in de veehouderij en akkerbouw om emissies van het erf naar het oppervlaktewater te voorkomen.
  Lees meer
 • QS staat voor kwaliteitsborging in de totale productieketen van voedingsmiddelen. QS is een in 2001 in Duitsland ontwikkeld kwaliteitsbeheersingssysteem. QS is gebaseerd op vrijwillige zelfcontrole en is in Duitsland het belangrijkste kwaliteitssy...
  Lees meer