Advies sportaccommodaties

Advies sportaccommodaties is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Kiwa ISA Sport en heeft als doel om sportaccommodaties te ontwikkelen binnen de gestelde normen, zodat blijvend goede voorzieningen kunnen worden gegarandeerd.

Kiwa ISA Sport adviseert aannemers, sportbonden, gemeenten, architecten, verenigingen en fabrikanten met onafhankelijk en pragmatisch advies over sportvoorzieningen. Tevens worden nulmetingen verricht om de status van accommodaties te bepalen en wordt bemiddeld bij geschillen.


Het advies kan betrekking hebben op verschillende stadia in de ontwikkeling van een accommodatie, zoals de initiatiefase, het opstellen van het programma van wensen en eisen, de ontwerp- en realisatiefase, onderhoud en beheerfase en nazorg.

 • Veel binnensportaccommodaties in Nederland zijn verouderd. Ze zijn gebouwd in de laatste twee decennia van de vorige eeuw of dateren van begin deze eeuw. Door de jaren heen gaat de kwaliteit van deze accommodaties achteruit en voldoen ze niet meer...
  Lees meer
 • Alle kunstgrasvelden zijn aan slijtage onderhevig. Door intensief gebruik neemt de kwaliteit af, waardoor de sporttechnische eigenschappen en de veiligheid in het geding komen. Het is dan ook zaak om de velden tijdig te renoveren of in sommige gev...
  Lees meer
 • privatisering sportaccommodaties
  Lees meer
 • Zien en gezien worden. Daar gaat het om, óók in de sport. Een adequaat verlichtingsniveau is niet alleen voor sporters pure noodzaak, maar ook voor arbiters, toeschouwers en begeleiders. Met een goede verlichting vergroot je de veiligheid en vermi...
  Lees meer
 • Vooralsnog werd een kunstgras voetbalveld alleen bij oplevering gekeurd en gecertificeerd volgens de geldende FIFA-normen. Inmiddels geldt voor oudere velden een herkeuringsplicht. Vanaf 2010 moeten kunstgras voetbalvelden in het 8ste jaar na aanl...
  Lees meer
 • De natuur is nergens hetzelfde, altijd in beweging en dus van wisselende invloed op de kwaliteit van uw sportvelden. Aanleg, onderhoud en renovatie van natuurgras sportvelden vragen dus om heel specifieke kennis. De specialisten van Kiwa ISA Sport...
  Lees meer
 • Duurzaamheid is een actueel thema. Afnemers van producten vragen steeds vaker om milieuvriendelijke oplossingen, óók in de sportveldenbranche. Er zijn verschillende methoden beschikbaar om Duurzaamheid te kwantificeren, zoals People-Planet-Profit,...
  Lees meer
 • Het realiseren van kwalitatief goede, veilige en duurzame sportgebouwen is geen sinecure. Gymlokalen, sporthallen en -zalen, zwembaden, fitnessaccommodaties, tennishallen en kleed-/clubgebouwen: voor alle typen gebouwen zijn er specifieke (sportte...
  Lees meer