Advies sportaccommodaties

Advies sportaccommodaties is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Kiwa ISA Sport en heeft als doel om sportaccommodaties te ontwikkelen binnen de gestelde normen, zodat blijvend goede voorzieningen kunnen worden gegarandeerd.

Kiwa ISA Sport adviseert aannemers, sportbonden, gemeenten, architecten, verenigingen en fabrikanten met onafhankelijk en pragmatisch advies over sportvoorzieningen. Tevens worden nulmetingen verricht om de status van accommodaties te bepalen en wordt bemiddeld bij geschillen.


Het advies kan betrekking hebben op verschillende stadia in de ontwikkeling van een accommodatie, zoals de initiatiefase, het opstellen van het programma van wensen en eisen, de ontwerp- en realisatiefase, onderhoud en beheerfase en nazorg.

 • In verouderde binnensportaccommodaties kan de veiligheid van de gebruikers in het geding komen, met als gevolg een verhoogd risico op blessures. Alle reden om de vinger goed aan de pols te houden met een kwaliteitsopname/risico-inventarisatie van Kiwa ISA Sport.
  Lees meer
 • Alle kunstgrasvelden zijn aan slijtage onderhevig. Door intensief gebruik neemt de kwaliteit af, waardoor de eigenschappen en de veiligheid in het geding komen. Het is dan ook zaak om de velden tijdig te renoveren of om te bouwen. Kiwa ISA Sport kan u hierbij helpen met renovatie- of ombouwadvies.
  Lees meer
 • Sportaccomodaties wordt steeds vaker geprivatiseerd. Het is raadzaam om tijdens de voorbereidingen en de uitvoering hiervan een derde partij als intermediair in te zette Vanuit zijn onafhankelijke positie en jarenlange ervaring met sportaccommodaties, is Kiwa ISA Sport hiervoor de aangewezen instantie.
  Lees meer
 • Zien en gezien worden. Daar gaat het om, óók in de sport. In de praktijk neemt de kwaliteit van een verlichtingsinstallatie af, met alle mogelijke gevolgen van dien. Door regelmatig uw verlichtingsinstallatie door Kiwa ISA Sport te laten controleren, kunt u er voor zorgen dat deze aan de normen blijft voldoen.
  Lees meer
 • Sinds 2010 moeten kunstgras voetbalvelden in het achtste jaar na aanleg worden gekeurd volgens de KNVB-gebruiksnorm. Alle reden om de vinger goed aan de pols te houden met KwaZo (KwaliteitsZorg) kunstgras voetbalvelden van Kiwa ISA Sport.
  Lees meer
 • De natuur is nergens hetzelfde, altijd in beweging en dus van wisselende invloed op de kwaliteit van uw sportvelden. Aanleg, onderhoud en renovatie van natuurgras sportvelden vragen dus om heel specifieke kennis. De specialisten van Kiwa ISA Sport kunnen u hierbij van dienst zijn.
  Lees meer
 • Kiwa ISA Sport heeft een systeem ontwikkeld voor de duurzaamheidsbepaling van sportvelden en aanverwante producten. De methode is gebaseerd op EN 14040 en EN 14044 en analyseert een product door zijn gehele levenscyclus. De uitkomst is een categorisering aan de hand van een duurzaamheidsmeetlat / Eco-label.
  Lees meer
 • Het realiseren van goede, veilige en duurzame sportgebouwen is geen sinecure. Gymlokalen, sportzalen, zwembaden, fitnessaccommodaties, tennishallen en kleed-/clubgebouwen: voor alle typen gebouwen zijn er specifieke reglementen van toepassing. De adviseurs van Kiwa ISA Sport leiden u door het woud van regelgeving.
  Lees meer
 • Kunstgras voor sportveldtoepassingen is een relatief jong product. In minder dan 20 jaar tijd is de toepassing spectaculair gegroeid en hebben we meerdere productgeneraties voorbij zien komen. Kiwa ISA Sport heeft een software-applicatie beschikbaar, die op veldniveau trendanalyses mogelijk maakt.
  Lees meer