Advies sportaccommodaties

Advies sportaccommodaties is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Kiwa ISA Sport en heeft als doel om sportaccommodaties te ontwikkelen binnen de gestelde normen, zodat blijvend goede voorzieningen kunnen worden gegarandeerd.

Kiwa ISA Sport adviseert aannemers, sportbonden, gemeenten, architecten, verenigingen en fabrikanten met onafhankelijk en pragmatisch advies over sportvoorzieningen. Tevens worden nulmetingen verricht om de status van accommodaties te bepalen en wordt bemiddeld bij geschillen.


Het advies kan betrekking hebben op verschillende stadia in de ontwikkeling van een accommodatie, zoals de initiatiefase, het opstellen van het programma van wensen en eisen, de ontwerp- en realisatiefase, onderhoud en beheerfase en nazorg.