Onderzoek sporttechnische materialen

Kiwa ISA Sport garandeert voor vele vormen van sport goede, duurzame en veilige sportvoorzieningen. Daarvoor verricht Kiwa ISA Sport voortdurend onderzoek in het eigen laboratorium. Omdat wij de vertaalslag kunnen maken van wensen naar meetbare eigenschappen is het laboratorium toonaangevend op het gebied van normering en kwaliteitsbepaling. Van zowel nationale als internationale sportorganisaties geniet het laboratorium de erkenning.

Naast deze onderzoeken naar materialen en civieltechnische constructies worden de goedgekeurde sportvloeren ook onderzocht op locatie. Daar bekijkt Kiwa ISA Sport of de sportvloer daadwerkelijk voldoet in de praktijk. Voldoet de sportvloer aan de gestelde eisen dan vindt erkenning plaats door opname in de sportvloerenlijst. Naast het testen van sportvloeren verricht Kiwa ISA Sport ook onderzoek naar sportattributen, zoals tennisballen en hockeysticks.

  • Duurzaamheid is een actueel thema. Afnemers van producten vragen steeds vaker om milieuvriendelijke oplossingen, óók in de sportveldenbranche. Er zijn verschillende methoden beschikbaar om Duurzaamheid te kwantificeren, zoals People-Planet-Profit,...
    Lees meer