Onderzoek sporttechnische materialen

Kiwa ISA Sport garandeert voor vele vormen van sport goede, duurzame en veilige sportvoorzieningen. Daarvoor verricht Kiwa ISA Sport voortdurend onderzoek in het eigen laboratorium. Omdat wij de vertaalslag kunnen maken van wensen naar meetbare eigenschappen is het laboratorium toonaangevend op het gebied van normering en kwaliteitsbepaling. Van zowel nationale als internationale sportorganisaties geniet het laboratorium de erkenning.

Naast deze onderzoeken naar materialen en civieltechnische constructies worden de goedgekeurde sportvloeren ook onderzocht op locatie. Daar bekijkt Kiwa ISA Sport of de sportvloer daadwerkelijk voldoet in de praktijk. Voldoet de sportvloer aan de gestelde eisen dan vindt erkenning plaats door opname in de sportvloerenlijst. Naast het testen van sportvloeren verricht Kiwa ISA Sport ook onderzoek naar sportattributen, zoals tennisballen en hockeysticks.

  • Kiwa ISA Sport heeft een systeem ontwikkeld voor de duurzaamheidsbepaling van sportvelden en aanverwante producten. De methode is gebaseerd op EN 14040 en EN 14044 en analyseert een product door zijn gehele levenscyclus. De uitkomst is een categorisering aan de hand van een duurzaamheidsmeetlat / Eco-label.
    Lees meer