Over Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is een onafhankelijk en professioneel kennisinstituut voor kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. De belangrijkste werkzaamheden van Kiwa ISA Sport zijn het onafhankelijk adviseren over sportvoorzieningen, het verrichten van onderzoek en het keuren van (inter)nationale sportaccommodaties.

Een belangrijke taak van Kiwa ISA Sport is het verrichten van onafhankelijke keuringen. Daarbij wordt gekeken of faciliteiten en attributen voldoen aan (inter-)nationale normen en zich daarmee kwalitatief onderscheiden. Deze keuringen worden verricht voor buitensport (civieltechnische constructies) en binnensport (sportvloer en sportgebouw).

Kiwa ISA Sport garandeert voor vele vormen van sport goede, duurzame en veilige sportvoorzieningen. Daarvoor verricht Kiwa ISA Sport voortdurend onderzoek in het eigen laboratorium naar materialen en civieltechnische constructies. Naast deze onderzoeken in het laboratorium worden de goedgekeurde sportvloeren ook onderzocht op locatie. Daar bekijkt Kiwa ISA Sport of de sportvloer daadwerkelijk voldoet in de praktijk. Na goedkeuring volgt dan de certificering en de vermelding op de sportvloerenlijst. Ook worden cultuurtechnische analyses van bodemmonsters gedaan ten behoeve van advies voor het onderhoud van natuurgras velden. Andere voorbeelden zijn onderzoek naar innovaties zoals kwalitatief hoogwaardiger kunstgras,gebruik van kunstgras voor nieuwe toepassingen zoals de golfsport, paardenbodems, duurzame hockeysticks en veiligheidsmaskers.

Daarnaast adviseert Kiwa ISA Sport aannemers, sportbonden, gemeenten, architecten, verenigingen en fabrikanten met deskundig advies over sportvoorzieningen. In de vorm van kwaliteitszorg voor gebruik en onderhoud, uitvoeren van behoefte- en draagvlakonderzoek, haalbaarheidsonderzoek, opstellen van programma van wensen en eisen, maken van beheerplannen en bouwbegeleiding. Tevens adviseert Kiwa ISA Sport op een pragmatische manier, zodat bijvoorbeeld kapitaalvernietiging zoveel mogelijk vermeden kan worden bij renovatie projecten.

De werkzaamheden van Kiwa ISA Sport zijn op nationaal niveau geaccrediteerd door de grote Nederlandse sportbonden zoals KNVB, KNLTB, KNHB, Atletiekunie en KNKV. Op internationaal niveau zijn accreditaties afgegeven door FIFA, World Rugby, ITF, FIH en IAAF.

Missie en Visie

Missie

Kiwa ISA Sport helpt wereldwijd bij de realisatie van kwalitatief goede sportaccommodaties en attributen. Deze ondersteuning biedt zij door:

  • het adviseren van aannemers, gemeenten, fabrikanten, architecten, sportverenigingen, scholen en sportbonden;
  • het keuren van nieuwe of gerenoveerde sportaccommodaties;
  • het ontwikkelen en beproeven van nieuwe materialen;
  • het bevorderen en verspreiden van testen en het toepassen van verbeterde materialen en constructies.
Visie

De visie van Kiwa ISA Sport is om wereldwijd marktleider te blijven in het onafhankelijk en op kwalitatief hoogstaand niveau onderzoeken en keuren van sportconstructies, accommodaties en attributen en daarin toonaangevend te adviseren.