Over Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is een onafhankelijk en professioneel kennisinstituut voor kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Onze belangrijkste werkzaamheden zijn daarbij het onafhankelijk adviseren over sportvoorzieningen, het verrichten van onderzoek op locatie en in ons eigen laboratorium, en het keuren van zowel nationale en internationale sportaccommodaties.

De werkzaamheden van Kiwa ISA Sport zijn op nationaal niveau geaccrediteerd door de grote Nederlandse sportbonden zoals KNVBKNLTBKNHBAtletiekunie en KNKV. Op internationaal niveau zijn accreditaties afgegeven door FIFAWorld RugbyITF, FIBAFIH en World Athletics.

Onafhankelijke keuringen

Een belangrijke taak van Kiwa ISA Sport is het verrichten van onafhankelijke keuringen. Tijdens de keuringen wordt gekeken of faciliteiten en attributen voldoen aan (inter)nationale normen. Deze keuringen worden verricht voor buitensport (civieltechnische constructies) en binnensport (sportvloer en sportgebouw).

Onderzoek

Kiwa ISA Sport garandeert voor vele vormen van sport goede, duurzame en veilige sportvoorzieningen. Om dat te realiseren verricht Kiwa ISA Sport voortdurend onderzoek naar materialen en civieltechnische constructies. Dit gebeurd allemaal in ons eigen laboratorium. Naast de onderzoeken in het eigen lab, doen we ook onderzoek op locatie. Denk hier bijvoorbeeld aan het keuren van sportvloeren. Ter plekke bekijkt en beoordeelt Kiwa ISA Sport of de sportvloer daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen. Na goedkeuring van de sportvloer volgt in dit geval de certificering en de vermelding op de sportvloerenlijst.

Advies

Naast onafhankelijke keuringen en onderzoek geeft Kiwa ISA Sport aannemers, sportbonden, gemeenten, architecten, verenigingen en fabrikanten deskundig advies over sportvoorzieningen. Dit doen we in de vorm van kwaliteitszorg voor gebruik en onderhoud, het uitvoeren van behoefte- en draagvlakonderzoek, haalbaarheidsonderzoek, door het opstellen van een programma van wensen en eisen, door het maken van beheerplannen en door middel van bouwbegeleiding. We adviseren altijd op een pragmatische manier, zodat bijvoorbeeld kapitaalvernietiging zoveel mogelijk vermeden kan worden bij renovatie projecten.

Historie

In 1959 werd de voorloper van Kiwa ISA Sport, de ‘Sector Sportaccommodaties’ opgericht vanuit de georganiseerde sport als onderdeel van de voormalige NSF om de kwaliteit van de sportaccommodaties in Nederland naar een hoger niveau te brengen. De Sector Sportaccommodaties ging in de jaren negentig van de vorige eeuw over in het Instituut voor Sportaccommodaties van NOC*NSF en stond aan de wieg van de huidige normering, de sportvloerenlijst en het keuren van sportvloeren. Het sporttechnisch laboratorium en het proefstation voor natuurgras op Papendal waren wereldwijd toonaangevend. Vanaf 2001 is ISA Sport een zelfstandig bedrijf en bouwt sindsdien verder aan zijn expertise en specialistische dienstverlening. Was in het begin NOC*NSF als moederbedrijf volledig aandeelhouder, tegenwoordig is Kiwa ISA Sport onderdeel van Kiwa Nederland BV. Het volledig Nederlandse Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 van bedrijven op het gebied van testen, inspectie en certificering en biedt Kiwa ISA Sport in hoge mate de juiste ondersteuning in het werkveld. Vanuit Papendal -het hart van de sport- biedt Kiwa ISA Sport haar diensten aan en zorgt  voor inzicht in kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van sportmaterialen, sportvloeren, en sportaccommodaties voor producenten, eigenaren en gebruikers.

Missie en Visie

Missie

Kiwa ISA Sport helpt wereldwijd bij de realisatie van kwalitatief goede sportaccommodaties en attributen. Deze ondersteuning biedt zij door:

  • het adviseren van aannemers, gemeenten, fabrikanten, architecten, sportverenigingen, scholen en sportbonden;
  • het keuren van nieuwe of gerenoveerde sportaccommodaties;
  • het ontwikkelen en beproeven van nieuwe materialen;
  • het bevorderen en verspreiden van testen en het toepassen van verbeterde materialen en constructies.
Visie

De visie van Kiwa ISA Sport is om wereldwijd marktleider te blijven in het onafhankelijk en op kwalitatief hoogstaand niveau onderzoeken en keuren van sportconstructies, accommodaties en attributen en daarin toonaangevend te adviseren.