Integraal beheer openbare ruimte

Integraal beheer van de openbare ruimte vraagt om meer afstemming, coördinatie en samenwerking tussen diverse beheerdisciplines in uw organisatie. Kiwa KOAC helpt u daarmee graag op weg. Met onze brede expertise op het gebied van kunstwerkenbeheer, groenbeheer en wegbeheer, zijn wij in staat om een integraal advies te geven.

Integraal beheersysteem openbare ruimte
Integraal beheer van de openbare ruimte vraagt om een beheersysteem dat alle disciplines in de openbare ruimte samenbrengt tot één integrale database. Een dergelijk softwarepakket is onontbeerlijk voor de moderne beheerorganisatie. Kiwa KOAC biedt u deze oplossing met Gisib, het meest complete en integrale beheersysteem voor uw organisatie. Kijk voor meer informatie op de website van gisib B.V: www.gisib.nl

Inventarisaties en inspecties
Een integraal beheersysteem moet gevuld worden met data. Kiwa KOAC verzorgt voor u de inventarisaties en inspecties van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld weginspecties, Visual Tree Assessment (VTA) inspecties en inventarisatie van straatmeubilair.

Beleidsadvisering
Kiwa KOAC beschikt over een groot aantal ervaren adviseurs integraal beheer openbare ruimte. Deze adviseurs hebben expertise op het gebied van wegbeheer, groenbeheer, rioolbeheer en kunstwerkenbeheer. Deze adviseurs helpen u bij het opstellen en presenteren van integrale beheerplannen, beleidsplannen, raadsnotities en presentaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een groenbeleidsplan, rioleringsplan of een beheerplan verhardingen.