Kennisoverdracht: KOACademy

‘Een goed wegontwerp, goede kwaliteitsborging en efficiënt wegbeheer zijn alleen mogelijk als u voldoende kennis heeft van verhardingsconstructies, materialen en risicofactoren’

Vanuit dit standpunt biedt Kiwa KOAC een groot aantal korte doelgerichte cursussen aan. Onze cursussen zijn erop gericht het totale wegbouwkundige inzicht van de deelnemers te vergroten. Een aantal van deze cursussen wordt georganiseerd in samenwerking met andere instellingen. Onze docenten zijn te allen tijde experts op het vakgebied van de cursus.

Onze cursussen zijn ontstaan vanuit ervaringen of vragen uit de praktijk. Dat dit aanslaat, blijkt uit onze lange historie op dit gebied en het nog altijd groeiende aantal cursisten. Sinds januari 2008 zijn alle cursussen ondergebracht in KOACademy waar kennisoverdracht centraal staat, zowel naar externe deelnemers als naar onze eigen medewerkers.

U vindt hier ons complete cursusprogramma. De cursussen beslaan het hele wegbouwkundige beheertraject, van wegontwerp en dimensionering, hergebruik van materialen, via uitvoering en toezicht, langs metingen, inspectie en wegbeheersystematiek, naar probleemsignalering en onderhoudsadvisering.

Maar hoeveel cursussen we ook geven, dat wat u wilde weten, zit daar soms net niet bij. In dat geval kunnen we een cursus op maat geven. In principe kunnen we over alle onderwerpen waarover wij adviseren, ook een cursus geven. Maatwerkcursussen kunnen afhankelijk van het gebruik van computers, beproevingsapparatuur, etc. op elke gewenste locatie worden gegeven.