Over Kiwa KOAC

De missie van Kiwa KOAC is om met haar kennis en kunde de onafhankelijke specialistische partner te zijn voor advies en onderzoek naar wegen en bouwmaterialen. 

Wij voeren al meer dan 50 jaar testen en proeven uit en hebben bewezen een degelijke en betrouwbare partner te zijn voor onze klanten. Wij hebben geen belang bij het gebruik van bepaalde materialen of toepassing van wegbouwkundige oplossingen. De klant kan vertrouwen op onafhankelijke en integere advisering.

De combinatie van producten en diensten die wij aanbieden, is uniek in Nederland en maakt een volledige aanpak van de vragen van onze opdrachtgevers mogelijk in de niche van wegverhardingen. Wij combineren ingenieurskracht met veldervaring en een solide kennis van materialen, constructies en wegoppervlakken. Verder verlenen wij onze klanten ondersteuning op het gebied van beheer en asset management van de infrastructuur.

Kiwa KOAC is op haar gebied marktleider in Nederland en opereert vanuit vier vestigingen om de afstand tot de klant zo klein mogelijk te houden. Wij leggen de focus op continue innovatie om voorop te blijven lopen in ons werkveld. Ontwikkeling van meetmiddelen en producten voor onze klanten heeft onze voortdurende aandacht. In KOACademy werken wij aan een continue verbetering van de competenties van medewerkers op elk niveau in de organisatie.

Als modern milieubewust bedrijf hebben wij oog voor mens en milieu. In onze adviezen hebben wij steeds meer aandacht voor oplossingen die bijdragen aan de duurzaamheid, veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid. Intern werken wij hard aan het terugdringen van de milieubelasting door verbetering van werkprocessen, inrichting van werkruimtes en de aanschaf van schone meetauto’s.

Bekijk hier onze bedrijfsbrochure: