• Kiwa KOAC tussen kerst en oud en nieuw gesloten

  10 december 2019

  Van 25 december t/m 1 januari 2020 zijn al onze vestigingen gesloten en genieten wij van de feestdagen. Voor Road Testing en onze laboratoria gelden afwijkende openingstijden.

  Lees meer
 • Programma Technologendagen 2020

  2 december 2019

  Het programma voor de Technologendagen 2020 is nu ook bekend! Bent u medewerker van een kwaliteitsdienst of laboratorium van een wegenbouwbedrijf, dan nodigen wij u graag uit voor onze jaarlijkse Technologendagen.

  Lees meer
 • Beurzen en congressen 2019/2020

  29 november 2019

  De komende maanden is Kiwa KOAC vertegenwoordigd op een drietal evenementen op het gebied van de mobiliteitsinfrastructuur, namelijk de Asfaltdag 2019, Infra Tech Essen en Infra Relatiedagen Hardenberg.

  Lees meer
 • De kwaliteit van een advies

  29 november 2019

  Een raadgevend ingenieur, vaak aangeduid als adviseur of consultant - iemand dus die meekijkt of mee-overweegt, is op de eerste plaats ingenieur. Dat maakt enerzijds een verschil met de uiteenlopende andere typen adviseurs en consultants en anderzijds met andere functies die een ingenieur kan uitoefenen zoals ontwerpen, uitvoeren of controleren.

  Lees meer
 • Validatie LCMS-2 meetsysteem

  28 november 2019

  LCMS-technologie is zeer veelbelovend en biedt mogelijkheden voor het volledig automatisch inwinnen van vrijwel alle functionele eigenschappen van wegverhardingen. Sinds vorig jaar biedt de introductie van de tweede generatie systemen nog meer nieuwe mogelijkheden.

  Lees meer
 • Internationaal ringonderzoek valgewichtdeflectiemeters

  28 november 2019

  Op 2 oktober 2019 organiseerde Kiwa KOAC weer het tweejaarlijkse internationale ringonderzoek valgewichtdeflectiemeters (VGD’s) voor draagkrachtmetingen van wegen en andere verhardingen. Dit gebeurde in opdracht en onder controle van het Kennisplatform CROW, conform het daarvoor geldende CROW-Protocol.

  Lees meer
 • Besparingen door expertise en bemiddeling in onvoorziene situaties

  28 november 2019

  Waar gewerkt wordt, komt het voor dat zaken niet geheel naar wens verlopen. Soms zijn de afwijkingen van de wensen groot genoeg om in te grijpen. Het is dan vaak onduidelijk welke ingrepen mogelijk zijn en welke ingreep de voorkeur verdient.

  Lees meer
 • Kiwa KOAC ontzorgt!

  14 november 2019

  Sinds jaar en dag verzorgen wij een breed scala aan verificatie onderzoeken op verschillende materialen. Onze belangrijkste en meest genoemde eigenschap in dit kader is ontzorgen. Dit houdt o.a. in dat wij de monsters kosteloos bij u op locatie ophalen.

  Lees meer
 • Ook naast de reguliere geaccrediteerde oplevering controles helpen wij u graag verder

  9 november 2019

  Enorme drukte en projecten die in goede banen moeten worden geleid! Wij vernemen met grote regelmaat van onze relaties dat er capaciteitsproblemen zijn op diverse gebieden en dat het op prijs gesteld wordt dat wij aangeven op welke verschillende vlakken we kunnen helpen.

  Lees meer
 • Aanvullende en onafhankelijke controles tijdens aanleg wegen

  7 november 2019

  Opdrachtgevers hebben regelmatig behoefte aan aanvullende en onafhankelijke controles tijdens de aanleg van wegen. Wij zien hierin een duidelijke ontwikkeling. En niet voor niets heeft Rijkswaterstaat de “Referentie keuringsmethodiek asfaltverhardingen” opgesteld.

  Lees meer
 • Technologendagen 2020: Save the date!

  22 oktober 2019

  De data voor de Technologendagen 2020 zijn bekend! Bent u medewerker van een kwaliteitsdienst of laboratorium van een wegenbouwbedrijf, dan nodigen wij u graag uit voor onze jaarlijkse Technologendagen.

  Lees meer
 • Asfaltanalyser, boorwagen en ophaalservice laboratoria Kiwa KOAC

  27 september 2019

  Onze laboratoria beschikken over een asfaltanalyser voor opleverings- en bedrijfscontroles, een boorwagen voor het verrichten van asfaltboringen en een ophaalservice voor lab materialen.

  Lees meer
 • Innovaties bij asfalt dijkbekledingen

  27 september 2019

  Een dijk heeft onderhoud nodig om mensen veilig en droog te houden. Een groot deel van de Waddenzeedijk voldoet niet meer aan de normering. Daarom is er versterking nodig. Bij de twaalf onderzoeken (verkenningen) wordt informatie verzameld hoe versterking van de dijk sneller, goedkoper en gedegen kan zijn.

  Lees meer
 • Sustainable Development Goals, wat zijn dat?

  27 september 2019

  Een term die je steeds vaker leest en hoort is de SDG's. Ook binnen Kiwa KOAC zijn we ons aan het concentreren op de Sustainable Development Goals (SDG).

  Lees meer
 • Verhardingsadvies containerterminals

  26 september 2019

  Kiwa KOAC verzorgt al jaren verhardingsadviezen voor containerterminals in binnen- en buitenland. Door de grote statische en dynamische belastingen worden hogere eisen gesteld aan de verhardings constructie.

  Lees meer
 • Aanzienlijke afname brandstofverbruik meetwagens

  2 juli 2019

  Eén van de MVO-doelstellingen van de unit Road testing is het verlagen van het brandstofverbruik van de meetwagens met 2% per jaar. Op basis van de gegevens van 2017 en 2018 hebben we een analyse gemaakt.

  Lees meer
 • Kiwa KOAC een onafhankelijke instantie

  30 juni 2019

  Onze doelstelling is het verstrekken van onafhankelijke deskundige dienstverlening aan onze klanten. U kunt vertrouwen op onze onafhankelijke en integere advisering.

  Lees meer
 • Innovatieve waterbergende constructies tegen wateroverlast binnensteden

  28 juni 2019

  Diverse Nederlandse gemeenten hebben problemen met de binnenstedelijke waterhuishouding. Zij proberen dit op te lossen door toepassing van innovatieve waterbergende constructies. Zo ook de gemeente Eindhoven, die samen met het bedrijf AquaBASE en de hoofdaannemer Strabag een mogelijke oplossing realiseert.

  Lees meer
 • Technologen voorspellen zwarte toekomst voor asfaltbranche

  28 juni 2019

  Tijdsdruk, de kwaliteit van het bitumen en het verloren gaan van kennis stemt technologen somber over de toekomst voor de asfaltbranche. Dit blijkt uit onderzoek dat Kiwa KOAC heeft gehouden onder de bijna 70 deelnemers van de jaarlijkse Technologendagen.

  Lees meer
 • Opleverings- en bedrijfscontroles met onze asfaltanalyser

  27 juni 2019

  Onze vestiging in Vught beschikt over een asfaltanalyser! Sinds jaar en dag voert Kiwa KOAC opleveringscontroles uit in eigen laboratoria. Kiwa KOAC kan u het gehele proces van boren, onderzoeken, toetsen en rapporteren uit handen nemen. Wij beschikken nu ook over een asfaltanalyser, waardoor er nog meer mogelijk is. Zowel een opleveringscontrole als een bedrijfscontrole.

  Lees meer