• Innovaties bij asfalt dijkbekledingen

  27 september 2019

  Een dijk heeft onderhoud nodig om mensen veilig en droog te houden. Een groot deel van de Waddenzeedijk voldoet niet meer aan de normering. Daarom is er versterking nodig. Bij de twaalf onderzoeken (verkenningen) wordt informatie verzameld hoe versterking van de dijk sneller, goedkoper en gedegen kan zijn.

  Lees meer
 • Sustainable Development Goals, wat zijn dat?

  27 september 2019

  Een term die je steeds vaker leest en hoort is de SDG's. Ook binnen Kiwa KOAC zijn we ons aan het concentreren op de Sustainable Development Goals (SDG).

  Lees meer
 • Asfaltanalyser, boorwagen en ophaalservice laboratoria Kiwa KOAC

  27 september 2019

  Onze laboratoria beschikken over een asfaltanalyser voor opleverings- en bedrijfscontroles, een boorwagen voor het verrichten van asfaltboringen en een ophaalservice voor lab materialen.

  Lees meer
 • Verhardingsadvies containerterminals

  26 september 2019

  Kiwa KOAC verzorgt al jaren verhardingsadviezen voor containerterminals in binnen- en buitenland. Door de grote statische en dynamische belastingen worden hogere eisen gesteld aan de verhardings constructie.

  Lees meer
 • Aanzienlijke afname brandstofverbruik meetwagens

  2 juli 2019

  Eén van de MVO-doelstellingen van de unit Road testing is het verlagen van het brandstofverbruik van de meetwagens met 2% per jaar. Op basis van de gegevens van 2017 en 2018 hebben we een analyse gemaakt.

  Lees meer
 • Kiwa KOAC een onafhankelijke instantie

  1 juli 2019

  Onze doelstelling is het verstrekken van onafhankelijke deskundige dienstverlening aan onze klanten. U kunt vertrouwen op onze onafhankelijke en integere advisering.

  Lees meer
 • Innovatieve waterbergende constructies tegen wateroverlast binnensteden

  28 juni 2019

  Diverse Nederlandse gemeenten hebben problemen met de binnenstedelijke waterhuishouding. Zij proberen dit op te lossen door toepassing van innovatieve waterbergende constructies. Zo ook de gemeente Eindhoven, die samen met het bedrijf AquaBASE en de hoofdaannemer Strabag een mogelijke oplossing realiseert.

  Lees meer
 • Technologen voorspellen zwarte toekomst voor asfaltbranche

  28 juni 2019

  Tijdsdruk, de kwaliteit van het bitumen en het verloren gaan van kennis stemt technologen somber over de toekomst voor de asfaltbranche. Dit blijkt uit onderzoek dat Kiwa KOAC heeft gehouden onder de bijna 70 deelnemers van de jaarlijkse Technologendagen.

  Lees meer
 • Aandacht voor Integraal Toezichthouden Groen & Civiel

  24 juni 2019

  Groen is vaak een integraal onderdeel van civiele bestekken. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen, bijvoorbeeld als groeimedia niet optimaal worden verwerkt en heesters en bomen niet goed worden aangeplant. Om meer kennis en inzicht te geven in de vakgebieden groen en civiel, heeft Kiwa KOAC samen met Arbor Consultancy en een aantal toonaangevende partijen uit beide markten op 7 februari jl. de allereerste Kennisdag Integraal Toezichthouden georganiseerd.

  Lees meer
 • Opleverings- en bedrijfscontroles met onze asfaltanalyser

  27 juni 2019

  Onze vestiging in Vught beschikt over een asfaltanalyser! Sinds jaar en dag voert Kiwa KOAC opleveringscontroles uit in eigen laboratoria. Kiwa KOAC kan u het gehele proces van boren, onderzoeken, toetsen en rapporteren uit handen nemen. Wij beschikken nu ook over een asfaltanalyser, waardoor er nog meer mogelijk is. Zowel een opleveringscontrole als een bedrijfscontrole.

  Lees meer
 • Gemeente Amsterdam plant nieuw bos voor onderzoek boomgranulaten

  11 april 2019

  Gemeente Amsterdam is gestart met een project om de groeiontwikkeling van bomen in boomgranulaten te volgen en te beoordelen of deze voldoende bestand zijn tegen verkeersbelastingen.

  Lees meer
 • Wist u dat...onze unit Road Testing VCA* gecertificeerd is?

  11 april 2019

  Veiligheid tijdens onze werkzaamheden is van groot belang. Niet alleen op de werkvloer en in onze labs, maar ook bij de uitvoering van wegmetingen door onze unit Road Testing.

  Lees meer
 • Structurele beheermethode

  11 april 2019

  Hoelang gaat mijn weg nog mee? Wat is de kwaliteit van de fundering? Moet ik bang zijn dat mijn weg binnenkort instort? Zomaar wat vragen die wegbeheerders ons wel eens stellen.

  Lees meer
 • Ophaalservice labs

  11 april 2019

  Onze labs in Groningen en Vught bieden al enkele jaren een ophaalservice aan. Toch is onze ophaalservice nog niet bij iedereen bekend.

  Lees meer
 • Kiwa KOAC en kwaliteit

  11 april 2019

  Kwaliteit is voor Kiwa KOAC van groot belang. Daarom zijn wij trots op de positieve beoordelingen van de externe audits die in januari en februari plaatsvonden bij onze vestigingen in Vught, Groningen en Apeldoorn.

  Lees meer
 • Cursussen Nederland en België 2019

  11 april 2019

  Er staan weer een aantal interessante cursussen gepland dit jaar, zoals bijvoorbeeld de cursus 'Herontwerp asfaltwegen' en 'Visuele inspectie klein onderhoud'. Maar ook de 'Basiscursus Asfalt België' die wij organiseren in samenwerking met Universiteit Antwerpen staat weer op de agenda.

  Lees meer
 • Technologendagen: 'Informatief en leuk!'

  26 maart 2019

  Op 19 maart jl. vond alweer de laatste dag van onze jaarlijkse Technologendagen plaats. ‘Informatief en leuk’ zijn veelgehoorde reacties. Informatief gezien de onderwerpen die aan bod kwamen. Daarnaast vonden bezoekers het erg leuk om vakgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

  Lees meer
 • Kiwa KOAC start met wegmetingen voor Rijkswaterstaat

  18 maart 2019

  Kiwa KOAC is officieel gestart met een grootschalig wegmetingsproject voor Rijkswaterstaat. Ongeveer de helft van het Nederlandse snelwegen wordt tijdens dit project gemeten, waarbij het wegoppervlak op beschadigingen en gelijkmatigheid wordt gecontroleerd. In totaal wordt er in de komende 5 jaar rond de 6500 kilometer aan wegen door Kiwa KOAC beoordeeld.

  Lees meer
 • Slim combineren van advies- en milieuhygiënisch onderzoek

  14 maart 2019

  Slim combineren van advies- en milieuhygiënisch wegonderzoek loont! Er vindt maar éénmaal hinder voor het verkeer plaats, er is minder CO2 uitstoot door minder verplaatsingen, de kosten voor de opdrachtgever zijn lager en de doorlooptijd van projecten wordt aanzienlijk verkort.

  Lees meer
 • Technologendagen 2019

  16 januari 2019

  In maart 2019 organiseert Kiwa KOAC weer de jaarlijkse Technologendagen. Wij organiseren deze bijeenkomsten voor medewerkers van kwaliteitsdiensten en laboratoria van wegenbouwbedrijven.

  Lees meer