• Aandacht voor Integraal Toezichthouden Groen & Civiel

  24 juni 2019

  Groen is vaak een integraal onderdeel van civiele bestekken. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen, bijvoorbeeld als groeimedia niet optimaal worden verwerkt en heesters en bomen niet goed worden aangeplant. Om meer kennis en inzicht te geven in de vakgebieden groen en civiel, heeft Kiwa KOAC samen met Arbor Consultancy en een aantal toonaangevende partijen uit beide markten op 7 februari jl. de allereerste Kennisdag Integraal Toezichthouden georganiseerd.

  Lees meer
 • Gemeente Amsterdam plant nieuw bos voor onderzoek boomgranulaten

  11 april 2019

  Gemeente Amsterdam is gestart met een project om de groeiontwikkeling van bomen in boomgranulaten te volgen en te beoordelen of deze voldoende bestand zijn tegen verkeersbelastingen.

  Lees meer
 • Wist u dat...onze unit Road Testing VCA* gecertificeerd is?

  11 april 2019

  Veiligheid tijdens onze werkzaamheden is van groot belang. Niet alleen op de werkvloer en in onze labs, maar ook bij de uitvoering van wegmetingen door onze unit Road Testing.

  Lees meer
 • Structurele beheermethode

  11 april 2019

  Hoelang gaat mijn weg nog mee? Wat is de kwaliteit van de fundering? Moet ik bang zijn dat mijn weg binnenkort instort? Zomaar wat vragen die wegbeheerders ons wel eens stellen.

  Lees meer
 • Ophaalservice labs

  11 april 2019

  Onze labs in Groningen en Vught bieden al enkele jaren een ophaalservice aan. Toch is onze ophaalservice nog niet bij iedereen bekend.

  Lees meer
 • Kiwa KOAC en kwaliteit

  11 april 2019

  Kwaliteit is voor Kiwa KOAC van groot belang. Daarom zijn wij trots op de positieve beoordelingen van de externe audits die in januari en februari plaatsvonden bij onze vestigingen in Vught, Groningen en Apeldoorn.

  Lees meer
 • Cursussen Nederland en België 2019

  11 april 2019

  Er staan weer een aantal interessante cursussen gepland dit jaar, zoals bijvoorbeeld de cursus 'Herontwerp asfaltwegen' en 'Visuele inspectie klein onderhoud'. Maar ook de 'Basiscursus Asfalt België' die wij organiseren in samenwerking met Universiteit Antwerpen staat weer op de agenda.

  Lees meer
 • Technologendagen: 'Informatief en leuk!'

  26 maart 2019

  Op 19 maart jl. vond alweer de laatste dag van onze jaarlijkse Technologendagen plaats. ‘Informatief en leuk’ zijn veelgehoorde reacties. Informatief gezien de onderwerpen die aan bod kwamen. Daarnaast vonden bezoekers het erg leuk om vakgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

  Lees meer
 • Kiwa KOAC start met wegmetingen voor Rijkswaterstaat

  18 maart 2019

  Kiwa KOAC is officieel gestart met een grootschalig wegmetingsproject voor Rijkswaterstaat. Ongeveer de helft van het Nederlandse snelwegen wordt tijdens dit project gemeten, waarbij het wegoppervlak op beschadigingen en gelijkmatigheid wordt gecontroleerd. In totaal wordt er in de komende 5 jaar rond de 6500 kilometer aan wegen door Kiwa KOAC beoordeeld.

  Lees meer
 • Slim combineren van advies- en milieuhygiënisch onderzoek

  14 maart 2019

  Slim combineren van advies- en milieuhygiënisch wegonderzoek loont! Er vindt maar éénmaal hinder voor het verkeer plaats, er is minder CO2 uitstoot door minder verplaatsingen, de kosten voor de opdrachtgever zijn lager en de doorlooptijd van projecten wordt aanzienlijk verkort.

  Lees meer
 • Technologendagen 2019

  16 januari 2019

  In maart 2019 organiseert Kiwa KOAC weer de jaarlijkse Technologendagen. Wij organiseren deze bijeenkomsten voor medewerkers van kwaliteitsdiensten en laboratoria van wegenbouwbedrijven.

  Lees meer
 • Vernieuwde bedrijfsbrochure

  10 januari 2019

  Onze bedrijfsbrochure is vernieuwd!

  Lees meer
 • Terugblik: Kennisdag Integraal Toezichthouden

  11 februari 2019

  Kiwa organiseerde op 7 februari 2019 de kennisdag Integraal Toezichthouden. Deze dag stond in het teken van kennis delen en inspireren! De kennisdag was met ruim 85 enthousiaste deelnemers een enorm succes.

  Lees meer
 • Kennisdag Integraal toezichthouden

  2 oktober 2018

  Op donderdag 7 februari 2019 vindt de kennisdag Integraal Toezichthouden plaats. Deze dag staat in het teken van kennis delen en inspireren! De kennisdag wordt mede mogelijk gemaakt door: Arbor Consultancy, Innogreen, Heicom, Maasarend en Kiwa KOAC.

  Lees meer
 • Vacature Meettechnicus Wegmetingen

  2 oktober 2018

  Wij zoeken een Meettechnicus Wegmetingen. Wordt jij onze nieuwe collega? Kiwa KOAC is op zoek naar een meettechnicus die zich bezighoudt met het meten van oppervlakte eigenschappen van wegverhardingen. Je bent dagelijks in een team van twee personen of zelfstandig op weg om met een meetwagen zaken als stroefheid, vlakheid en draagkracht van wegverhardingen te meten.

  Lees meer
 • Contractondertekening voor draagkrachtmetingen Wallonië

  12 april 2018

  Op 9 april jl. vond de contractondertekening plaats voor draagkrachtmetingen in Wallonië (België).

  Lees meer
 • Terugblik Klantendagen 2018

  8 mei 2018

  Kiwa KOAC organiseert regelmatig klantendagen voor overheden, technologen en gebruikers van gisib. Dit jaar vonden de Technologendagen en de Kiwa KOAC Klantendag voor overheden reeds plaats.

  Lees meer
 • Labs Kiwa KOAC verrijken de rapporten

  12 juni 2018

  In één oogopslag inzicht in de opbouw van de aanwezige asfaltconstructie? Dat kan!

  Lees meer
 • Draagkrachtmetingen voor stabiele bouwwerken

  15 mei 2018

  Bouwwerken zijn onderhevig aan belastingen. Uitwendige krachten als gewicht, wind, grond- en waterdruk moeten worden opgevangen. Een bouwwerk moet voldoende veilig, stijf en stabiel zijn om de berekende levensduur te behalen.

  Lees meer
 • Restlevensduurbepaling Helderse Zeewering

  15 mei 2018

  In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft Kiwa KOAC een onderzoek uitgevoerd op de Helderse Zeewering, de dijk bij Den Helder.

  Lees meer