Werkvelden Kiwa KOAC

Iedere toepassing kent haar eigen specifieke randvoorwaarden en eisen. Kiwa KOAC is deskundig in vele werkvelden waarbij wegen en verhardingen een essentieel onderdeel vormen. Onze belangrijkste werkvelden zijn: wegen, bedrijfsterreinen, vliegvelden, waterkeringen en rail.