• Nieuw erkende bedrijven december 2018

  21 januari 2019

  Kiwa NCP heeft in december 2019 weer nieuwe bedrijfscertificeringen afgegeven. Wilt u meer weten, klik dan hier.

  Lees meer
 • Versie 4.0 van het Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

  21 januari 2019

  Op 15 januari 2019 is Versie 4.0 van het Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe versie van het schema is 15 april 2019. Wilt u meer weten over versie 4.0 van het het schema OAI, klik dan hier.

  Lees meer
 • Oude telefoonnummer NCP vervalt per 1-1-2019

  20 december 2018

  Per 1 januari 2019 zal ons oude telefoonnummer 088-9983055 definitief vervallen. Tot op heden werd dit nummer nog doorgeschakeld naar ons huidige telefoonnummer. Vanaf 1 januari zijn wij uitsluitend nog te bereiken op telefoonnummer 088-9985100.

  Lees meer
 • training werken met de VRKI 2.0 2019

  20 december 2018

  Vanaf 1 januari 2019 is definitief de VRKI 2.0 van toepassing. Deze versie kent vele wijzigingen en nieuwe termen. Tijdens deze training wordt ingegaan op de wijzigingen van de VRKI. Aan de hand van enkele casussen wordt de nieuwe VRKI 2.0 2019 behandeld en toegepast. Na deze training bent u in staat om de nieuwe VRKI toe te passen om te komen tot de juiste risicoklasse voor woningen en bedrijven. De training wordt afgesloten met een examen.

  Lees meer
 • Geoptimaliseerde VRKI 2.0 vanaf 1 januari 2019 van kracht

  20 december 2018

  Vanaf 1 januari 2019 kunnen bouwkundige en elektronische beveiligers met deze versie aan de slag om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen te bepalen en bijpassende beveiligingsmaatregelen kiezen. Vanaf 1 januari 2019 mag de VRKI 2.0 2019 versie worden gebruikt. Daarnaast mag tot 1 april 2019 gebruik worden gemaakt van de VRKI 2.0 2018 versie.

  Lees meer
 • Fijne feestdagen

  20 december 2018

  Medewerkers en directie van Kiwa Fire Safety & Security wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019.

  Lees meer
 • Certificatieschema’s BMI 5.0 gepubliceerd

  17 december 2018

  Op 15 december 2018 zijn de CCV-certificatieschema’s BMI versie 5.0 gepubliceerd. De ingangsdatum van de schema’s is gesteld op 1 april 2019, vanaf deze datum zijn de gecertificeerde bedrijven verplicht versie 5.0 te volgen. Beoordelingen dienen dan ook vanaf deze datum gebaseerd te zijn op versie 5.0. De nieuwe certificatieschema’s mogen vanaf de datum van publicatie al wel gebruikt worden.

  Lees meer
 • Certificatieafspraken BMI/OAI, VBB en REOB

  17 december 2018

  Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Toch dienen certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Daarom moet worden voorzien in een oplossing. Deze oplossing wordt vastgelegd in een certificatieafspraak. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad A11 BORG 2005 gepubliceerd

  6 december 2018

  Het CCV heeft op 1 november 2018 het Wijzigingsblad A11 BORG 2005 en bijbehorende geïntegreerde informele versie (GIV) gepubliceerd. In de oude versie (Wijzigingsblad A10 BORG 2005 d.d. 1 mei 2018) staat dat C/M2 (oude VRKI) gelijk is aan CO of ME2 (VRKI 2.0), dit is onjuist. Hierdoor werd gesuggereerd, dat de beveiligingsmaatregelen een verlichting zijn ten opzichte van de oude VRKI. Dit is echter niet de bedoeling geweest. De tekst is daarom aangepast naar: C/M2 is CO3 of ME3.

  Lees meer
 • Nieuw erkende bedrijven november 2018

  6 december 2018

  In november 2018 zijn de volgende nieuwe certificeringen door Kiwa NCP afgegeven:

  Lees meer
 • Nieuw erkende bedrijven oktober 2018

  6 december 2018

  In oktober 2018 zijn de volgende nieuwe certificeringen door Kiwa NCP afgegeven:

  Lees meer
 • Nieuw erkende bedrijven september 2018

  8 oktober 2018

  In september 2018 zijn de volgende nieuwe certificeringen door Kiwa NCP afgegeven:

  Lees meer
 • Publicatie concept-Technisch Bulletin 81 Mengen van zwaarschuimconcentraten voor commentaar

  8 oktober 2018

  Het CCV heeft per 1 oktober 2018 het concept-Technisch Bulletin (TB) 81 ‘Mengen van zwaarschuimconcentraten’ voor commentaar gepubliceerd. Commentaar op dit concept-bulletin kan ingediend worden tot en met 1 december 2018.

  Lees meer
 • Onderzoek CCV: 70% waterreservoirs sprinklerinstallaties is in goede staat

  8 oktober 2018

  Op 1 oktober 2018 publiceerde het CCV het onderzoeksrapport inventarisatie onderhoud geboute stalen waterreservoirs voor sprinklerinstallaties. Uit het onderzoek blijkt dat circa 70% van de ongeveer 2.000 geboute stalen waterreservoirs voor sprinklerinstallaties in Nederland in goede staat verkeert.

  Lees meer
 • Peter Voshol geeft presentatie over alarmtransmissie

  21 september 2018

  Op woensdag 3 oktober 2018 zal Peter Voshol, Business Development Manager bij Kiwa NCP, een presentatie geven over alarmtransmissie o.b.v. EN50136-1 / K21030 tijdens het kennisevent dat georganiseerd wordt door Service Centrale Nederland B.V. Service Centrale Nederland B.V. organiseert speciaal voor de Installatiebranche een Kennisevent. In samenwerking met partners uit de beveiligingsbranche hebben zij een compleet programma samengesteld. Peter Voshol zal hier namens Kiwa een presentatie geven over alarmtransmissie op basis van de Europese norm EN50136-1 en de beoordelingsrichtlijn BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken.

  Lees meer
 • Nieuw erkende bedrijven augustus 2018

  7 september 2018

  In augustus 2018 zijn de volgende nieuwe certificeringen door Kiwa NCP afgegeven:

  Lees meer
 • Vernieuwde website

  7 september 2018

  De Kiwa NCP website is in een nieuwe jas gestoken. Voortaan kunt u ons vinden via de website www.kiwa.nl. Onder de kop ‘Over Kiwa’ en ‘Specialistische services’, kunt u kiezen voor de Kiwa NCP pagina. Bovendien zijn alle bestaande NCP webadressen doorgelinkt naar de nieuwe Kiwa website. Op onze nieuwe website kunt u onder andere de klantportaal benaderen en ook de activiteiten van overige Kiwa onderdelen vinden.

  Lees meer
 • Nieuw schema Beheer ITO van brandbeveiligingsvoorzieningen

  27 augustus 2018

  Het processchema voor het Beheer van Inspecteren, Testen en Onderhouden (ITO) van brandbeveiligingsvoorzieningen is per 1 augustus 2018 definitief.

  Lees meer
 • Data 2018 en 2019 Opfrisdag Onderhoudsdeskundige BMI/OAI

  20 augustus 2018

  In 2018 en 2019 organiseert Kiwa NCP de Opfrisdag Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties (BMI/OAI)

  Lees meer
 • Trainingen AVG-GDPR in 2018 en 2019

  30 juli 2018

  Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een feit. Om u kennis te laten maken met deze wet en de specifieke eisen die hierbij van toepassing zijn voor u als installateur, organiseert Kiwa NCP een korte training, waarin wij u duidelijk maken wat de wet inhoudt en wat de verplichtingen zijn waar u specifiek aan moet voldoen.

  Lees meer