Opleidingen en kennisdeling bij Kiwa NCP

Kiwa NCP is van mening dat kennis en kunde opgedaan tijdens audits, teruggebracht moeten worden naar de markt: onze cursisten. Kiwa NCP geeft dan ook met regelmaat opleidingen, trainingen of opfrisdagen.

Hieronder vindt u de meest actuele trainingen:

Onze opleidingen, trainingen en opfrisdagen worden gefaciliteerd door het Studiecentrum FSS van Kiwa NCP en Kiwa R2B.