Register Fire Safety & Security

Vakbekwaamheid in de sector Fire Safety & Security is essentieel.

De markt (werkgevers, certificatie instellingen etc.) heeft behoefte aan gediplomeerde, vakbekwame, personen. Het is dan ook belangrijk dat informatie hierover eenvoudig terug is te vinden.

Het register is een openbaar, publiek toegankelijk register waarin de vakbekwaamheid van natuurlijke personen wordt geregistreerd. Er zijn twee registers:

Fire Safety
Security

In het registerreglement staan de voorwaarden waaraan men dient te voldoen om in het register vermeld te worden.

Bijlagen registerreglement
Bijlage 1: Vakgebieden
Bijlage 2: Beoordelingsdocument externe examenorganisaties

Wilt u zich laten registreren? Dan kunt u dat doen via onderstaande registratieformulier.
Registratieformulier