Geaccrediteerde Bij- en Nascholing (BNS) voor vertrouwenspersonen

Bekijk het actuele overzicht met erkende bij- en nascholingen.

Bedrijfsnaam Url Certificaatnummer Omschrijving Aantal uur Accreditatieperiode  
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl 9158 A Jurisprudentie voor vertrouwenspersonen   31/03/2018 30/09/2013
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl VP-0019 Psychologie voor vertrouwenspersonen 3 04/10/2020 04/10/2018
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl VP-0020 Strafrecht en arbeidsrecht 3 04/10/2020 04/10/2018
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V. www.bezemer-schubad.nl VP-0021 Vertrouwenspersoon als begeleider van klachtonderzoek 3 04/10/2020 04/10/2018
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl VP-0022 Ongewenste omgangsvormen en arbeidsconflicten 3 04/10/2020 04/10/2018
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl 9144 F/9158 F De presentatie van de vertrouwenspersoon   31/03/2018 22/05/2014
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl 9158 G Organisatiekunde en vertrouwenspersonen   31/03/2018 30/09/2013
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl 9158 J Werkvloerromantiek: gewenst of ongewenst   31/03/2018 22/09/2014
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V. www.bezemer-schubad.nl 9158/9144 H Stress   31/03/2018 22/05/2014
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl VP-0032 Pesten: de groep is het probleem 3 10/10/2020 10/10/2018
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl 9158/9144 D Signaleren en adviseren   31/03/2018 22/05/2014
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V. www.bezemer-schubad.nl 9158 I Formele kader waarin de vertrouwenspersoon werkt   31/03/2018 28/04/2015
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl 9158 K Seminar Participatiewet en sociale veiligheid   31/03/2018 10/12/2015
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V. www.bezemer-schubad.nl 9158 L Opfriscursus gespreksvoering    31/03/2018 30/09/2015
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl VP-0031 Telefonische opvang door vertrouwenspersonen 3 04/10/2020 04/10/2018
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V. www.bezemer-schubad.nl VP-0045 Dynamische Oordeelsvorming voor vertrouwenspersonen 3 05/02/2022 05/02/2019
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl VP-0024 Over daders gesproken 3 04/10/2020 04/10/2018
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl 9158 O Cyberpesten en andere ongein   31/03/2018 30/09/2015
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl VP-0023 Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon 3 04/10/2020 04/10/2018
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl 9158 Q Verlies en rouw op het werk voor de vertrouwenspersoon   31/03/2018 26/10/2016
Bezemer (Kuiper) & Schubad B.V.  www.bezemer-schubad.nl VP-0015 Gewenste omgang met 50+ medewerkers 3 19/09/2020 19/09/2018
Bureau van Es RB&B  www.bureauvanesrbb.nl VP-0003 Training "actuele ontwikkelingen en verdieping vertrouwenspersoon"   11/12/2019 11/12/2017
Bureau van Es RB&B  www.bureauvanesrbb.nl VP-0047  Vertrouwenspersoon: inzicht in werkdruk/werkstress 4 01/03/2022 01/03/2019
Bureau van Es RB&B www.bureauvanesrbb.nl 9298 B Vertrouwenspersoon en werkdruk/werkstress   01/02/2019 01/02/2017
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 9775 A De vertrouwenspersoon en minderjarigheid      05/02/2020 16/10/2014
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 9775 B Weerbarstige casuïstiek   05/02/2020 22/09/2014
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 9775 C Bemiddelen in klachtafhandeling bij ongewenst gedrag   05/02/2020 16/07/2015
Centrum Vertrouwenspersonen Plus www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 9775 D Omgaan met cultuurverschillen   05/02/2020 09/12/2014
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 9775 G De vertrouwenspersoon als adviseur vanuit systemisch perspectief   05/02/2020 01/02/2017
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 9775 F Dieper in op het recht, juridisch kader en de positie van de vertrouwenspersoon   05/02/2020 26/05/2016
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 9775 H Een methodische aanpak van ingewikkelde casuïstiek   05/02/2020 01/04/2017
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 9775 I Opfrisdag voor vertrouwenspersonen   05/02/2020 01/04/2017
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 9775 K De rol van de vertrouwenspersoon bij trauma opvang   05/02/2020 28/06/2017
De Vertrouwenspersoon www.devertrouwenspersoon.nl VP-0048 Integriteit voor vertrouwenspersonen OO 7 04/03/2022 04/03/2019
De Vertrouwenspersoon www.devertrouwenspersoon.nl VP-0056 Morele oordeelsvorming 3 05/06/2022 05/06/2019
De Vertrouwenspersoon www.devertrouwenspersoon.nl VP-0057 Vertrouwenspersoon in het onderwijs 4 29/05/2022 29/05/2019
De Vertrouwenspersoon www.devertrouwenspersoon.nl VP-0058 Omgaan met agressief gedrag 4 04/08/2022 04/07/2019
De Vertrouwenspersoon  www.devertrouwenspersoon.nl 11593A Integriteit voor vertrouwenspersonen OG *dit betreft uitsluitend BNS en is geen basisopleiding   10/03/2019 10/03/2017
De Vertrouwenspersoon www.devertrouwenspersoon.nl VP-0041 Provocatieve gesprekstechniek 7 26/11/2020 26/11/2018
De Vertrouwenspersoon www.devertrouwenspersoon.nl VP-0063 Boeiend presenteren 4 27/09/2022 27/09/2019
De Vertrouwenspersoon www.devertrouwenspersoon.nl VP-0064 Basiscursus Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen 21 30/09/2022 30/09/2019
Etop Arboacademie www.etop.nl VP-0005 Integriteit en organisatie niveau   01/11/2019 01/11/2017
Fijbes Consultancy & Training www.fijbes.nl VP-0007 Grip op angst in organisaties 12 29/01/2020 29/01/2018
Fijbes Consultancy & Training www.fijbes.nl VP-0046 De dynamiek van vertrouwen en wantrouwen in organisaties 12 08/04/2022 08/04/2019
Flourishh www.flourishh.com 11215A Vertrouwenspersoon 2.0 (2 dagdelen) 1 : Dagdeel 1: Overdracht en Impact / Dagdeel 2: De Dramaturgie van de Vergiftigde Werkplek    06/06/2019 16/01/2017
Governance & Integrity B.V.  www.gi-nederland.com VP-0002 Integriteitkwesties voor vertrouwenspersonen   01/11/2019 01/11/2017
Hubert Consult  www.hubertconsult.nl 10162 A De risico’s van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten   09/12/2016 09/12/2014
Hubert Consult www.hubertconsult.nl 10162 B Oorzaken van ongewenst gedrag en passende interventies   06/06/2018 06/06/2016
KracoConsult te Maarn (accreditatie verlopen)   9817 A Wat moet de vertrouwenspersoon weten over (ziekte)verzuim   22/09/2016 22/09/2014
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) (voorheen: CvPB) www.livp.nl VP-0035 Systemisch bevragen 8 28/11/2020 28/11/2018
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) (voorheen: CvPB) www.livp.nl VP-0038 Psychologische valkuilen 8 14/12/2020 14/12/2018
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) (voorheen: CvPB) www.livp.nl VP-0044 Adviesvaardigheden voor vertrouwenspersonen  16 05/03/2022 05/03/2019
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) (voorheen: CvPB) www.livp.nl VP-0055 Structuur van gevoelens 8 24/05/2022 24/05/2019
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) (voorheen: CvPB) www.livp.nl VP-0004 Gespreksvaardigheden/Structuur van gevoelens   01/11/2019 01/11/2017
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) (voorheen: CvPB) www.livp.nl VP-0054 Gespreksvaardigheden voor vertrouwenspersonen 8 19/06/2022 19/06/2019
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) (voorheen: CvPB) www.livp.nl VP-0060 Taal als analyse-instrument 8 05/09/2022 05/09/2019
Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) (voorheen: CvPB) www.livp.nl VP-0014 Vertrouwenspersoon Integriteit   13/04/2020 13/04/2018
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen www.lvvv.nl VP-0059 LVV congres : #MeToo en hoe nu verder?! 4 30/11/2021 30/11/2018
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen  www.lvvv.nl 9126 B Thema bijeenkomst Jurisprudentie   22/05/2016 22/05/2014
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen  www.lvvv.nl VP-0027 Thema bijeenkomst facilitator intervisie   12/06/2020 12/06/2018
Landelijke Vereniging van Vetrouwenspersonen www.lvvv.nl VP-0065 LVV jubileumcongres "Klem" 4 22/11/2022 22/11/2019
Landelijke Vereniging van Vetrouwenspersonen www.lvvv.nl VP-0066 Themabijeenkomst facilitator intervisie 3 13/06/2023  
Landelijke Vereniging van Vetrouwenspersonen www.lvvv.nl VP-0068 Masterclass 3 13/11/2022 13/11/2019
Landelijke Vereniging van Vetrouwenspersonen www.lvvv.nl VP-0069 Themabijeenkomst Guts, durf te ondernemen 3 12/12/2022 12/12/2019
Landelijke Vereniging van Vetrouwenspersonen www.lvvv.nl VP-0072 Themabijeenkomst Facilitator Intervisie - in company WUR   28/10/2019 28/10/2019
Logavak Opleidingsgroep B.V. www.logavak.nl VP-0030 Communiceren met kinderen, pubers & adolescenten 14 20/08/2020 20/08/2018
Merlijn Groep www.merlijngroep.nl VP-0052 Basisopleiding tot conflictcoach 42 06/06/2022 06/06/2019
Merlijn Groep www.merlijngroep.nl VP-0053 Verdiepingstraining Vertrouwenspersoon Integriteit 12 06/04/2020 06/04/2018
Merlijn Groep www.merlijngroep.nl VP-0039 Verdiepingstraining Vaardigheden Vertrouwenspersoon 6 26/11/2020 26/11/2018
Merlijn Groep www.merlijngroep.nl VP-0061 Verdieping: rechten en plichten bij ziekteverzuim 8 05/11/2022 05/11/2019
Praktia Training & Advies www.praktia-trainingadvies.nl VP-0043 De vertrouwenpersoon en de dialoog onder spanning 9 29/01/2022 29/01/2019
Recht uit het hart www.rechtuithethart-nl.blogspot.com VP-0001 Gelijke behandeling/discriminatie in de context van het onderwijs   01/11/2019 01/11/2017
SchoolVeiligheid  www.ankemvisserschoolveiligheid.nl 11744 A Inspiratiedag voor vertrouwenspersonen   28/02/2019 28/02/2017
Schoolveiligheid www.ankemvisserschoolveiligheid.nl VP-0028 De vertrouwenspersoon en meidenvenijn 8 24/07/2022 24/07/2018
Stichting APS te Utrecht (organisatie heeft activiteiten gestaakt)   9891 A “Vertrouwenswerk in het onderwijs en actuele ontwikkelingen"   01/11/2016 09/12/2014
Stichting School en Veiligheid/PPSI (accreditatie verlopen) www.schoolenveiligheid.nl 9144 A Terugkomdag Een stevige basis   30/09/2013 31/03/2018
Stichting School en Veiligheid/PPSI (accreditatie verlopen) www.schoolenveiligheid.nl 9144 B Bijeenkomst “Excellent door de Praktijk”   04/12/2013 31/03/2018
Stichting School en Veiligheid/PPSI (accreditatie verlopen) www.schoolenveiligheid.nl 9144 l “Pesten: van plein tot personeelskamer en “pesten: de aap uit de mouw”   22/05/2014 22/05/2016
Stichting School en Veiligheid/PPSI (accreditatie verlopen) www.schoolenveiligheid.nl 9144 J Vertrouwenspersoon in de rol van anti-pestcoördinator   09/12/2014 09/12/2016
Stichting School en Veiligheid/PPSI (accreditatie verlopen) www.schoolenveiligheid.nl 9144 K Pesten en ‘anders-zijn"; de rol van de vertrouwenspersoon   09/10/2014 09/10/2016
Stichting School en Veiligheid/PPSI (accreditatie verlopen) www.schoolenveiligheid.nl 9144 L Grenzen ontwikkelen en bewaken; sexueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs   09/12/2014 09/12/2016
Stichting School en Veiligheid/PPSI (accreditatie verlopen) www.schoolenveiligheid.nl 9144 M Externe vertrouwenspersonen in het onderwijs “Excellent door de Praktijk! X-factor”   09/12/2014 09/12/2016
Stichting School en Veiligheid/PPSI (accreditatie verlopen) www.schoolenveiligheid.nl 9144 O Jaarlijkse conferentie voor vertrouwenspersonen in het mbo "Pedagogisch klimaat"   20/01/2016 21/01/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0008 Opbouwen samenwerkingsrelatie met leidinggevenden en hen adviseren   2018/04/01 31/03/2020
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0009 Vertrouwenspersoon en reorganisatie   2018/04/01 31/03/2020
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0010 Algemene opfriscursus en verdieping   2018/04/01 31/03/2020
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0040 Vertrouwenspersoon en social media 8 2018/11/29 29/11/2020
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0013 (9074 E) 1 daagse BNS Vertrouwenspersoon integriteit (behoort bij basisopleiding) 8 2018/04/01 31/03/2020
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0011 Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict 8 2018/04/01 31/03/2020
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 A Opbouwen samenwerkrelatie met leidinggevende en hen adviseren   2013/09/30 31/03/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 G Vertrouwenspersoon en jurisprudentie   2015/09/01 31/03/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 I LSD als Hogeschoolwerk   2015/12/22 06/06/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 J Wat moet de vertrouwenspersoon weten over (ziekte)verzuim   2014/09/22 22/09/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 K Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw   2016/07/22 22/07/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 L Verdieping gespreksvoering   2017/04/01 01/04/2019
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 M Vertrouwenspersoon en presentatie   2017/04/01 01/04/2019
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 N Vertrouwenspersoon en suïcide   2017/04/01 01/04/2019
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 O Ik discrimineer   2017-06/26 26/06/2019
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0006 Morele dilemmaweging   2017/11/01 01/11/2019
Vendl Opleiden & Ontwikkelen (accreditatie verlopen)   9772 A Provocatieve gespreksvoering voor vertrouwenspersonen/denkkracht interventies voor vertrouwenspersonen   2014/05/22 22/05/2016
Vendl Opleiden & Ontwikkelen (accreditatie verlopen)   9772 B Vervolgopleiding vertrouwenspersoon   2014/12/09 09/12/2016
Vendl Opleiden & Ontwikkelen (accreditatie verlopen)   9772 C Training advisering preventie en werkklimaat   2015/12/10 10/12/2017
Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy) www.zorgvandezaak.nl 9424 A Thema “Juridische aspecten”   2013/12/04 01/08/2018
Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy) www.zorgvandezaak.nl 9424 D Verdiepingstraining Profileren en presenteren Vertrouwenspersoon   2014/12/09 09/12/2016
Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy) www.zorgvandezaak.nl 9424 E Vertrouwenspersoon en begeleiding bij klachtencommissie door ongewenste omgangsvormen   2016/08/31 01/08/2018
Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy) www.zorgvandezaak.nl 9424 F Vertrouwenspersoon en misbruik van macht door managers   2015/12/10 01/08/2018
Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy) www.zorgvandezaak.nl 9424 G Ontwikkelingen rondom de rol en taak van de vertrouwenspersoon en casuïstiekbehandeling   2017/06/12 01/08/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0050 Verdieping gespreksvoering 8 2019/04/15 15/04/2022
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0051 Vertrouwenspersoon en suïcidepreventie 8 2019/04/08 08/04/2022
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 B Vertrouwenspersoon en reorganisatie   2013/12/04 31/03/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 C Algemene opfriscursus en verdieping   2013/12/04 31/03/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 D Vertrouwenspersoon en social media   2013/09/03 31/03/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 E Vertrouwenspersoon Integriteit (behoort bij basisopleiding)   2014/05/22 31/03/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl 9074 F Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict   2015/04/28 31/03/2018
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0014 (MvO) Vertrouwenspersoon integriteit 3 daagse 24 2018/04/01 31/03/2020
Van Oss en Partners www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VP-0014 (MvO) Vertrouwenspersoon integriteit 2 daagse 16 2018/04/01 31/03/2020