10 februari 2019

Nieuwe examenorganisatie Schuldhulpverlener

In januari jl. is het examenbureau Insolventieloket ge-audit en akkoord bevonden om de examens SHV I, II en III af te nemen. De eerste examenkandidaten zijn al op examen geweest.