8 maart 2019

PE-punten

In het jaar 2018 hebben de gecertificeerde schuldhulpverleners hun 6 punten Kennis en 6 punten Vaardigheden aan Permanente Educatie (PE) behaald.

Diegenen die onvoldoende of geen punten hebben behaald, hebben een brief gekregen van Kiwa Educatie dat ze missende bewijzen kunnen mailen aan educatie@kiwa.nl

Permanente Educatie is een voorwaarde voor het in stand houden van het certificaat. In bijlage F van het Certificatieschema staat uitgebreid beschreven hoe dit te werk gaat. De erkende bijscholingen die gevolgd kunnen worden staan in de lijst onder het thema Schuldhulpverlener.